Renna Himonetos

Seksuologisch hulpverlenerĀ Renna Himonetos werkte van 1998 tot 2021 bij Parlan als ambulant hulpverlener. Ze heeft deelgenomen aan projecten rondom Loverboyproblematiek en mensenhandel. Renna heeft verschillende trainingen gegeven, zoals Seks en zo, Girls Talk en Werken met het vlaggensysteem.

Verder biedt Renna hulpverlening aan meiden en jongens met seksuologische vraagstukken, ouders met seksuologische vraagstukken m.b.t. zichzelf of hun kinderen en kinderen en jongeren na seksueel grensoverschrijdend gedrag die o.a. vragen hebben over seksualiteit en intimiteit, last van schuld en schaamte en het doen van aangifte en/of familieberaad. Renna werkt momenteel voor Koel Jeugdzorg.