Melissa Wallet-Meijer

Melissa is ruim 20 jaar met veel plezier werkzaam in de jeugdzorg. Haar loopbaan begon bij de Pleegzorg van Parlan en in 2003 ging zij werken als jeugdbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers.  In 2012 kreeg zij de kans om een verkorte trainersopleiding te doen en aan de slag te gaan als trainer voor de functiescholing van jeugdbeschermers. Dit bleek helemaal haar ding te zijn!  Inmiddels is Melissa breed opgeleid en geeft zij diverse trainingen aan professionals in de Jeugdzorg, de (Geestelijke) Gezondheidszorg en het Onderwijs. Onderwerpen die zij traint zijn Signs of Safety, communicatie- en gesprekstechnieken, agressie, oplossingsgericht werken, professionele autonomie, Meldcode Kindermishandeling en de aanpak Complexe Scheidingen. Sinds 2015 heeft Melissa als zelfstandig trainer ook een eigen bureau, genaamd Zondagskinderen. Zij heeft tot 1 januari 2018 gewerkt bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers en werkt sindsdien als trainer voor "Jeugdzorg Leert".