Mariska Kramer

Advocaat Mariska Kramer (1973) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, hoofdrichtingen  privaat, constitutioneel recht en bestuursrecht. Aansluitend volgde zij de opleiding tot advocaat.

Vanuit haar praktijkstage bij het bureau voor de kinderrechter aan de Amsterdamse  rechtbank raakte zij ge├»nteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting.

In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders  bij en adviseert zij pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo is zij onder meer voorzitter (geweest) van diverse klachtencommissies (Bureau Jeugdzorg Flevoland 2005-2013, William Schrikker Groep  2014-2017) was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg.

Mariska Kramer geeft regelmatig lezingen en cursussen over de rechtspositie van pleegouders, zowel aan pleegouders en professionals in de jeugdzorg als aan (aankomend) juristen.