Lissy van ’t Voort

Lissy van 't Voort is beleidsadviseur bij Parlan. Zij is verbonden aan de zorglijn Wonen, waar alle verblijfsafdelingen van Parlan toe behoren. Lissy houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van beleid op diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling en huiselijk geweld, kleinschalige woonvormen, gezinshuizen en pleegzorg.