Annemieke Meijer

Annemieke Meijer is jeugdzorgwerker bij het ambulante team van Parlan Jeugdhulp in West-Friesland. Zij is SCHIP behandelaar en tevens lid van het expertnetwerk Kind en Scheiding.