Privacybeleid


Privacyverklaring Deskundig in Jeugdhulp

Dit is de officiële website van Deskundig in Jeugdhulp. Wij besteden zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de digitale diensten die wij aanbieden.
Zie je iets dat niet klopt dan stellen wij een melding op prijs.

Digitale communicatie
E-mails en berichten via andere digitale kanalen die verstuurd zijn door medewerkers van Deskundig in Jeugdhulp kunnen vertrouwelijk zijn. Als je een dergelijk bericht per abuis ontvangt, wil je dan de afzender informeren en het bericht inclusief bijlagen wissen.
We garanderen niet dat e-mailberichten gevrijwaard zijn van onderschepping of manipulatie door derden of computerprogramma’s bevatten die worden gebruikt voor het overbrengen van virussen of andere malware.

Reactietermijn
We doen er alles aan om e-mails of andere digitale berichten tijdig te versturen, maar kunnen niet garanderen dat deze berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
We behandelen iedere vraag of verzoek zorgvuldig. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op je brief, e-mail of een bericht via onze site. 

Deskundig in Jeugdhulp gaat zorgvuldig om met gegevens
We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten.
Persoonsgegevens van klanten en bezoekers verwerkt Deskundig in Jeugdhulp overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Opslag van persoonlijke informatie
Deskundig in Jeugdhulp slaat gegevens op van personen, organisaties en bedrijven die gebruik maken van onze dienstverlening; o.a. naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer en voor onze dienstverlening benodigde (inhoudelijke) informatie.

Deskundig in Jeugdhulp verzamelt persoonsgegevens als je:
– Een e-mail stuurt
– Een contactformulier invult
– Een aanmeldformulier invult
– Je aanmeldt voor een digitale nieuwsbrief
– Ons belt of op een andere manier met ons contact opneemt

Doeleinden van de gegevensverwerking
Deskundig in Jeugdhulp verzamelt, bewaart en gebruikt deze persoonlijke informatie, zodat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening. We gebruiken persoonsgegevens o.a. voor:
– Beantwoorden en afhandelen van berichten
– Uitvoeren van dienstverlening en het beheren van de daarvoor benodigde contacten
– Versturen voor informatie of nieuwsbrieven. Je kunt je te allen tijde hiervoor afmelden in de mailing zelf.

Beveiliging van je gegevens
Parlan zorgt voor technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig beveiligd en we gebruiken een goede firewall.

Verstrekken van je gegevens aan anderen
Wanneer je je aanmeld voor een training verstrekt Deskundig in Jeugdhulp jouw gegevens aan de organisatie die deze training aanbiedt.

Aanpassen privacyverklaring
Deskundig in Jeugdhulp kan deze privacyverklaring aanpassen. We raden aan om deze regelmatig te raadplegen.