Renna Himonetos

Seksuologisch hulpverlener  Renna Himonetos werkt sinds 1998 bij Parlan als ambulant hulpverlener. Ze heeft deelgenomen aan projecten rondom Loverboyproblematiek / mensenhandel. Renna is trainer van de (mede door haar binnen Parlan ontwikkelde) training “Seks en zo”. Daarnaast is ze ook trainer van “Girls Talk” en “Vlaggensysteem”.

Renna biedt counseling aan:

  • Meiden en jongens met seksuologische vraagstukken
  • ouders met seksuologische vraagstukken m.b.t. zichzelf of hun kinderen
  • kinderen en jongeren na seksueel grensoverschrijdend gedrag die o.a. vragen hebben over seksualiteit en intimiteit, last van schuld en schaamte en het doen van aangifte en/of familieberaad 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina