Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft ruim 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinscoach in de jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en gehandicaptenzorg. Sinds 10 jaar geeft ze met veel plezier trainingen. Ze is systemisch en contextueel opgeleid en gediplomeerd trainer.  Ze geeft trainingen op het gebied van methodiek en vaardigheden voor professionals  in de jeugdzorg en onderwijs. Methodieken: oplossingsgericht werken, competentie vergrotend -en systeem gericht werken. Vaardigheden oa op het gebied van (complexe) gespreksvoering, omgaan met agressie. Ze heeft de licenties voor het geven van de trainingen Werken met de meldcode (VWS) en het Vlaggensysteem.     
Centraal in haar trainingen staat het verbinden van theorie en praktijk, vanuit meerdere invalshoeken situaties bekijken, experimenteren met ander gedrag, oefenen van vaardigheden en hierop reflecteren. Deelnemers in een training krijgen zicht op eigen kwaliteiten, verbreden en verdiepen hun kennis en kunde.

Actuele trainingen

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina