Melissa Wallet-Meijer

Ik ben ruim 20 jaar met veel plezier werkzaam in de jeugdzorg. Mijn loopbaan begon ik bij de Pleegzorg van Parlan en in 2003 ging ik werken als jeugdbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers.  In 2012 kreeg ik de kans om een verkorte trainersopleiding te doen en aan de slag te gaan als trainer voor de functiescholing van jeugdbeschermers. Dit bleek helemaal mijn ding te zijn!  Inmiddels ben ik breed opgeleid en geef ik diverse trainingen aan professionals in de Jeugdzorg, de (Geestelijke) Gezondheidszorg en het Onderwijs. Onderwerpen die ik train zijn Signs of Safety, communicatie- en gesprekstechnieken, agressie, oplossingsgericht werken, professionele autonomie, Meldcode Kindermishandeling en de aanpak Complexe Scheidingen. Sinds 2015 heb ik als zelfstandig trainer ook een eigen bureau, genaamd Zondagskinderen. Ik heb tot 1 januari 2018 gewerkt bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers en werk sindsdien als trainer voor "Jeugdzorg Leert".

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina