Deskundig in Jeugdhulp organiseerde een aantal workshops in de Week tegen de Kindermishandeling 2019

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom stonden dit jaar in de Week tegen Kindermishandeling in het hele land de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Daarom organiseerden wij samen met Veilig Thuis Noord-Holland-Noord en Parlan Jeugdhulp een aantal workshops om kindermishandeling onder de aandacht te brengen bij professionals. Doordat medewerkers van verschillende organisaties en disciplines konden aansluiten vond uitwisseling plaats. En juist uitwisseling en samenwerking is zo belangrijk in gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Veilig Thuis NHN verzorgde een workshop waarin werd stilgestaan bij de taken en werkzaamheden van Veilig Thuis. Nienke Water en Pamela Huisman vertelden de aanwezige professionals wat er allemaal gebeurt wanneer er gebeld wordt met Veilig Thuis, voor een advies of bji het doen van een melding. 
Vooral het feit dat een adviesgesprek bij Veilig Thuis niet wordt geregistreerd op naam van de
cliënt, maar op naam van degene die advies vraagt, was een eye-opener voor de deelnemers. De workshop werd door de aanwezigen gewaardeerd met een 8!

Parlan Jeugdhulp verzorgde een workshop ovr praten met kinderen over kindermishandeling. Hierbij gingen trainster Michelle Steenbeek en jeugdzorgprofessionals Lous Oudejans en Hilde Jaspers in op verschillende manieren waarop je met kinderen in gesprek kunt gaan over dit moeilijke onderwerp. Het was een interactieve workshop waarbij de deelnemers aan het bgein konden aangeven welke vragen ze hadden. Aan het einde van de workshop waren vrijwel al deze vragen beantwoord en namen de professionals allerlei praktische tips mee om in het werk direct mee aan de slag te gaan. Deze workshop werd gewaardeerd met een 8,3. 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina