Training Omgaan met extreme idealen

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het eerste kwartaal van 2019 3 maal een training verzorgd op een locatie van Parlan voor professionals die zich wilden verdiepen in het omgaan met extreme idealen. 

Deelnemers leerden over de achtergronden en het ontstaan van radicalisering, wat de signalen zijn waar op gelet moet worden, hoe ze hier op kunnen reageren en welke partijen ze kunnen benaderen wanneer zij signalen van radicalisering krijgen. 

Aan deze trainingen hebben medewerkers vanuit veel verschillende organisaties deelgenomen, zoals jeugdhulpverleners, medewerkers van de politie, leerplichtambtenaren, welzijnswerkers, beleidsmedewerkers en diverse medewerkers vanuit het voortgezet onderwijs. 

Wilt u deze training ook volgen? Dat kan! Bij voldoende aanmeldingen zal de training opnieuw worden ingepland. Aanmelden doe je hier

Op 26 juni zal een verdiepende training plaatsvinden waarin nog meer aandacht wordt besteed an verschillende vormen van radicalisering en meer ruimte is voor het oefenen van gesprekstechnieken met een trainingsacteur. 

 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina