Beoordelingen van deelnemers in het eerste kwartaal van 2019

DeskundigInJeugdhulp.nl wil graag weten of het aanbod van trainingen, workshops en symposia aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang en welzijn. Daarom vullen deelnemers na afloop van een training een evaluatiekaartje in. Hun opmerkingen, wensen en ideeën zijn zinvolle input voor verbeteringen.

We hebben een goede start gemaakt in 2019. Er hebben verschillende trainingen en workshops plaatsgevonden, die door de deelnemers zeer positief beoordeeld zijn. In onderstaande figuur kunt u de beoordelingen terugvinden.

Een aantal workshops is helaas niet geevalueerd en zijn niet meegenomen in de figuur. Tevens is er een aantal trainingen gestart in het eerste kwartaal, welke nog niet zijn afgerond. Deze zullen terug te vinden zijn in de overzichten later dit jaar. 

Een aantal workshops is helaas niet geevalueerd en zijn niet meegenomen in de figuur.

 

 

 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina