Beoordelingen van deelnemers in het derde kwartaal van 2019

DeskundigInJeugdhulp.nl wil graag weten of het aanbod van trainingen, workshops en symposia aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang en welzijn. Daarom vullen deelnemers na afloop van een training een evaluatiekaartje in. Hun opmerkingen, wensen en ideeën zijn zinvolle input voor verbeteringen.

In het derde kwartaal van 2019 hebben weer verschillende trainingen en workshops plaatsgevonden, die door de 219 deelnemers zeer positief beoordeeld zijn. In onderstaande figuur kunt u de beoordelingen terugvinden.

Een aantal trainingen dat in het derde kwartaal gestart is, loopt nog en is daarom nog niet beoordeeld. Ook zijn er enkele trainingen niet geevalueerd middels een cijfer. Deze zijn daardoor niet opgenomen in de afbeelding.

 

 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina