Parlan heeft nieuwe aandachtsfunctionarissen!

Parlan heeft 13 nieuwe Aandachtsfunctionarissen Huiselijke Geweld en Kindermishandeling aangesteld. Op 6 december hebben 10 medewerkers de training voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijke Geweld en Kindermishandeling afgerond en hiervoor een certificaat behaald. 

De training werd gegeven door Naomi Dessaur. Zij is een zeer ervaren trainster en heeft deze training inmiddels geboden aan medewerkers van veel verschillende grote en kleine organisaties binnen de jeugdhulpverlening.

Met deze training hebben de medewerkers hun kennis en vaardigheden vergroot op het gebied van singaleren van kindermishandeling. Tevens hebben zij geoefend met het voeren van gesprekken hierover emt de betrokkenen en hebben zij geleerd hoe zij hun collega's kunnen ondersteunen. 

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina