Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional Verdieping

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum:
deze wordt later vastgesteld, bij voldoende aanmeldignen

Tijd:
Dit is een training van 4 uur

Locatie:
digitaal

Omschrijving

Kan de autonome professional het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard?  De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt.  Professional zijn vraagt een professionele houding en een professionele houding betekent dat je jezelf steeds blijft ontwikkelen als professional. De uitdaging van deze training is ook de uitdaging van de (lerende) professional: het belang zien om door middel van zelfstudie en training de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Een uitdaging voor - maar ook een beroepstrots creërend voorrecht van - de professional.

De verdiepende training bestaat uit 1 dagdeel. Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een mail met informatie ter voorbereiding. De training wordt afgesloten met een eindopdracht. Zowel de voorbereiding (e-learning) als de toets zijn verplichte onderdelen van deze training. Totale tijdinvestering: voorbereiding 4 uur, training 4 uur, toets 2 uur.

Meer informatie

De basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional is verplicht voor de eerste herregistratie SKJ en moet eerst gedaan worden voordat de verdiepende training Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional kan worden gedaan. Ook deze verdiepende training is verplicht voor de eerste herregistratie.

De trainingen worden aangeboden door

 

 

€ 170,-
8 Registerpunten
SKJ

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina