Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Online curus van 30 minuten

Omschrijving

In je werk als sociaal professional zul je ook LHBTI clienten hebben. Zij hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarnaast is er onder deze personen vaker dan gemiddeld sprake van werkloosheid. Daarom vallen LHBTI personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor gevoelens bij LHBTI cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? 

Om je te helpen heeft Movisie een online module ontwikkeld voor professionals die werken met LHBTI clienten. Na het volgen van deze module weet je meer over de moeilijkheden waar LHBTI cliënten tegenaan lopen. Bovendien weet je hoe je hier een gesprek over hebt met je cliënt. De online module geeft je ook praktische informatie over organisaties en websites waar je naar kunt doorverwijzen of waar je zelf meer informatie vindt. In 30 minuten heb je de online module afgerond. Een snelle en praktische manier om te leren op een moment die jou uitkomt.  

https://movisieacademie.nl/course/view.php?id=187

GRATIS

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina