5-daagse IAG gezinscoach cursus

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Data:
Het gaat om een 5-daagse cursus.
De data zullen bij voldoende aanmeldingen in overleg met NHL Stenden worden gepland.

Locatie:
De locatie wordt later bepaald. 

Tijd:
De lesdagen zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Omschrijving

De cursus IAG Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. 

De indeling van de cursus ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: kennismaking met de functie gezinscoach
 • Dag 2: theorie, kennis en attitude
 • Dag 3: netwerk, integraal werken en één gezin, één plan
 • Dag 4: strategieën, vaardigheden en ervaringen
 • Dag 5: observeren, signaleren en handelen rondom veiligheid

Tijdens deze studiedagen ga je aan de slag met verschillende thema’s. Je duikt de literatuur in ter voorbereiding op de lessen hierover. Elke cursusdag oefen je gezinsgesprekken op basis van de theorie met jouw eigen casuïstiek en reflecteer je op de praktijk. Ook kijk je samen met een andere cursist naar de voortgang van jouw persoonlijke leerdoelen.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • Basisattitude
 • Empowerment
 • Activeren/compenseren
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl
 • Veiligheid en drang en dwang
 • Werken vanuit mandaat (leider, beheerder of begeleider)
 • Reflectie

 

Theoretische stromingen die in de cursus aan de orde komen zijn

 • Oplossingsgerichte benadering
 • Systeemtheorie
 • Sociale leertheorie
 • Presentiebenadering

 

Over de trainers

    Lees meer »

 

Meer informatie

De training wordt gegeven door een docent van NHL/Stenden Leeuwarden. Voor meer informatie kijkt u op de website

De training wordt aangeboden door:

€ 1.150,-
Dit is een richtprijs. Medewerkers Parlan: Voor deze opleiding wordt een studieovereenkomst gesloten. Het is afhankelijk van je functie of de studie geheel, deels of niet wordt vergoed.
53 Registerpunten

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina