Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en het onderwijs

Begint op vrijdag 22 januari 2021 09:30 uur
Regio's Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper
Locaties en tijden

Data:
22 januari, 5 februari, 19 februari, 19 maart, 6 april en 20 april

Tijd:
9.30 - 17.00 uur

Locatie:
Parlan Jeugdhulp
De Vork 20
1704 BX Heerhugowaard
Trainingsruimte 1

 

Omschrijving

Doelen
Kennis verkrijgen van een diagnostisch model voor handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesentoetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ervaring opdoen met handelingsgerichte diagnostiek door de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek op eigen casuïstiek toe te passen. Vaardigheden opdoen door aspecten uit de verschillende fasen van het model te oefenen.

Werkwijze
In de cursus blijven we dicht bij de dagelijkse praktijk. Dit doen we door veel gebruik te maken van praktijkvoorbeelden van de docent en van de cursisten en door handvatten en hulpmiddelen aan te reiken waarmee cursisten in hun werk direct aan de slag kunnen. In deze cursus ligt de nadruk vooral op de attitude van het systematisch, wetenschappelijk verantwoord cliëntgerichte en handelingsgericht werken. Dit alles vanuit een interactionistisch/transactioneel referentiekader. Na een algemene inleiding over diagnostische besluitvormingsmodellen zal elke bijeenkomst een fase van handelingsgerichte diagnostiek centraal staan. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen (beeldmateriaal, rollenspellen, doe-oefeningen). Van de cursisten wordt verwacht dat zij de verschillende fasen ‘oefenen’ in hun praktijksituatie.

Vooropleidingseis: master psychologie of orthopedagogie

Meer informatie

Deze opleiding wordt geboden door:

De Jeugdzorgacademie

De Jeugdzorgacademie on Vimeo

Let op: Bij meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen hebben medewerkers van Parlan voorang op deelname

€ 665,-
inclusief lunch
44 Registerpunten

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina