De gedragswetenschapper: coaching werkbegeleiding en consultatie

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper
Locaties en tijden

Data:
Deze opleiding wordt ingepland bij voldoende deelnemers en zal vervolgens gepland worden in de tweede helft van 2021

Tijd:
Het gaat om een opleiding van 6 hele dagen

Locatie:
Nader te bepalen

Bijeenkomst 1 en 2 zijn in vergaderzaal 3
Bijeenkomst 3, 5 en 6 zijn in vergaderzaal 2
Bijeenkomst 4 is in trainingsruimte 2

Omschrijving

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de brede jeugdhulp (specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming, onderwijs, vb-zorg) betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen, door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010). In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering. Door anderen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en dit gedrag, indien gewenst, aan te passen. 

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte competenties op het gebied van coaching, het leiden van teambesprekingen, het geven van werkbegeleiding, observeren van interacties en het bieden van begeleiding en consultatie. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld na de transitie. 

Werkwijze:
Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals kennisoverdracht door de docent, beeldmateriaal, oefeningen, huiswerk, casuïstiek en reflectie-oefeningen.

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door:

De Jeugdzorgacademie

De Jeugdzorgacademie on Vimeo

Let op: Bij meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen hebben medewerkers van Parlan voorang op deelname

 

 

€ 1.000,-
Bij 16 deelnemers bedragen de kosten €100,- per persoon per dag. Bij minder deelnemers worden de kosten iets hoger. inclusief lunch
42 Registerpunten
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: Diagnostiek 6, Behandeling 18, Overige 18, Extra literatuur 10, Herregistratie 42

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina