Oplossingsgerichte therapie met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper
Locaties en tijden

Data:
Deze opleiding wordt ingepland bij voldoende deelnemers en zal vervolgens gepland worden in de tweede helft van 2021

Tijd:
Het gaat om een opleiding van 5 hele dagen

Locatie:
Nader te bepalen

Omschrijving

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Door middel van verschillende technieken worden cliënten uitgenodigd te fantaseren over een leven zonder hun probleem. Aan de hand van deze informatie wordt door cliënt en therapeut gekeken hoe men deze situatie kan bereiken en hoe men al bezig is deze te bereiken.

Doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de jeugd GGZ, jeugdhulpverlening of bij Bureaus Jeugdzorg zoals psychologen, pedagogen, psychiaters, maatschappelijk werkers.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de principes, vaardigheden en methodieken van oplossingsgerichte therapie bij kinderen, jeugdigen en gezinnen en kunnen zij deze methodiek in hun eigen behandelpraktijk toepassen.

Inhoud

  • inleiding oplossingsgerichte therapie (OT);
  • specifieke technieken bij kinderen (basisschoolleeftijd) en adolescenten (middelbare school-leeftijd);
  • oplossingsgerichte therapie en gezinssystemen;
  • OT en niet-vrijwillige hulpverlening.

Werkwijze

Oefenen van de principes en technieken van de oplossingsgerichte therapie, literatuurstudie, casuïstiekbespreking, oefenen in oplossingsgericht

Aan te schaffen literatuur

  • Berg I. Kim, & Steiner, T. (2006, 2e herziene druk ) Het spel van oplossingen. Amsterdam: Harcourt, ISBN 9789026517853 (208 pagina’s)

Meer informatie

Deze opleiding wordt geboden door:

Rino Amsterdam - houthealthcare

Let op: Bij meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen hebben medewerkers van Parlan voorang op deelname

€ 1.150,-
Dit is een richtprijs, inclusief lunch
30 SKJ Registerpunten
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: diagnostiek 9, behandeling 20, overig 1

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina