Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper
Locaties en tijden

Data:
Deze opleiding wordt ingepland bij voldoende deelnemers en zal vervolgens gepland worden in de tweede helft van 2021

Tijd:
Het gaat om een opleiding van 3 hele dagen

Locatie:
Nader te bepalen

Omschrijving

In deze cursus leer je het signaleren van seksueel misbruik. Daarnaast is er ook aandacht voor de normale psychoseksuele ontwikkeling van een kind, waarbij voor ieders normen en waarden op het gebied van seksualiteit worden meegenomen en de invloed daarvan op het gesprek met ouders en kinderen. 

Hieruit ontstaat gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijk seksueel misbruik. Waarbij de volgende voorwaarden worden behandeld: uitvoeren van een psychoseksuele screening, de opbouw, en een gericht kind-interview en het daaraan voorafgaande gesprek met ouders. Hierbij doe je ervaring op met suggestieve vragen en andere relevante zaken die te maken hebben met de vraag: hoe vraag ik wat ik wil weten?

Specifiek worden in deze cursus ook het spanningsveld tussen hulpverlening en justitie, de diagnostiek in scheidings- en omgangszaken en de verslaglegging van een onderzoek onder de aandacht gebracht. Tot slot is er ook ruimte voor het bespreken van het vervolg op de diagnostiek, waaronder het opzetten van een hulpverleningsplan, kindergroep en oudergroepen.

Doelstelling

  • Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek.
  • De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van het kind; een zogeheten psychoseksuele screening. 
  • De cursist heeft na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken geleerd om zelfstandig een kind-interview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het adviesgesprek.

Werkwijze
De cursus zal bestaan uit inleidingen door de docent en praktische oefeningen. Kennis en vaardigheden worden opgedaan door het uitbreiden van de theoretische basiskennis omtrent seksueel misbruik en diagnostiek, en ervaring opdoen met gesprekstechnieken. 

Wijze van toetsing
De cursist zal een verslag van een gesprek maken van een ouder en kind over de psychoseksuele ontwikkeling van het kind.

 

Meer informatie

Deze opleiding wordt geboden door

Let op: Bij meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen hebben medewerkers van Parlan voorang op deelname

€ 600,-
Dit is een richtprijs, inclusief lucnh
18 SKJ Registerpunten
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: Overig 4, Herregistratie 18, Behandeling 4, Diagnostiek 10, Extra literatuur 12

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina