Ik zie jou

Begint op donderdag 10 september 2020 09:30 uur
Regio's Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Welzijn, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum: 
10 en 17 september 2020

Tijd:
9.30-17.00 uur

Locatie: 
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 

Omschrijving

Ik zie Jou! Wil jij (nog) beter aansluiten bij jongeren die hun weg in het leven proberen te vinden in deze veeleisende maatschappij?

Ik zie Jou! is een tweedaagse verdiepingstraining voor jeugdprofessionals (o.a. jongerencoaches).

Het doel van deze training is de jongere écht zien en (zelf)vertrouwen (terug)geven door hun eigen krachten/ talenten te vergroten of te laten ontdekken en hierdoor een stabiel toekomst perspectief te creëren op weg naar zelfstandigheid. Dat is het leerdoel van deze training.

Je wordt je bewust van de kwetsbare balans tussen aansluiten bij de jongere en de professionele houding en relatie. Door je te verdiepen in – en bewust te worden van  je eigen waarden, normen en eigen context, kan je een bewuste niet veroordelende houding aannemen. De basis ligt in het werken waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en talenten van de jongere. Deze basis wordt ondersteund door theorie en methodieken die inzicht gevend zijn en handvatten bieden aan hoe vertrouwen op te bouwen, positie in te nemen naast de jongere, hen te motiveren en Empowerment toe te kunnen passen. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en het oplossingsvermogen van de jongere vergroot.

In de training wordt aandacht besteed aan het vroegtijdig herkennen van ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek, risicogedrag en risicofactoren voor criminele ontwikkeling. Door dit vroegtijdig te herkennen kan er preventief worden gewerkt. Invloed van trauma op de ontwikkeling van kinderen/ jongeren wordt gezien. Hierdoor kan de hulpverlener gedrag herkennen en kijken met de jongere naar wat er nodig is.

In de huidige onpersoonlijke maatschappij met soms hoge verwachtingspatronen waaraan de jongere moet voldoen, is het lastig om nog gezien te worden. ‘Ik zie Jou’!

In deze interactieve training wordt theoretische kennis gecombineerd en afgewisseld met kennis uit de praktijk.
Hierdoor kan de jeugdprofessional aansluiting maken, maar ook aansluiting behouden met de jongere.
De oefensituaties in de training zijn herkenbaar en worden geborgd doordat er ruimte is om eigen casuïstiek in te brengen en te reflecteren op de praktijk van de jeugdprofessional zelf.
 

Doelgroepen:
Deze training is bedoeld voor:
Jongerencoaches, jeugd - en gezinsprofessionals, jeugdreclasseerders, jeugdbeschermers en sociaal professionals

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Bewust worden van de invloed van de eigen contextuele bagage
 • Preventief werken door te herkennen en signaleren van problematiek
 • Competenties en basishouding om aan te kunnen sluiten bij jongeren
 • Veiligheid creëren in gesprek
 • Oplossingen van de jongere zelf in kaart brengen
 • 9 Levensgebeiden
 • Presentie en motivatie
 • Systemisch (netwerkgericht) denken en werken
 • Pubers en Maslow
 • Een andere benadering, emoties en het puberbrein
 • Risicogedrag, kicks en beloning
 • Invloed van trauma, draagkracht en draaglast
 • Signalen ontwikkeling persoonlijkheidsproblematiek vroegtijdig herkennen
 • Risicofactoren ontwikkeling crimineel gedrag vroegtijdig herkennen
 • Vier vormen van agressie

Na het volgen van deze training kun je en heb je:

 • Inzicht en ben je bewust van de invloed van de eigen culturele bagage in contact met de jongere
 • Vormgeven aan preventief werken door vroegsignalering van risicofactoren en signalen van verschillende problematiek in ontwikkeling
 • Een veilige gespreksomgeving creëren, vertrouwen opbouwen en behouden
 • Oplossingsgericht werken en Metagesprek voeren en hierdoor en andere insteek in het gesprek maken
 • Planmatig en doelgericht werken op 8 levensgebieden
 • Doelen bij de jongere zelf ontlokken
 • De jongere motiveren op talenten
 • Het systeem en het netwerk betrekken
 • Kennis van de werking van het puberbrein
 • Signaleren van onveiligheid  en hier het gesprek over aangaan
 • Risicogedrag en signalen van ontwikkeling van crimineel gedrag herkennen
 • Vormen van agressie herkennen en hierop reageren
 • Kennis van verschillende soorten actuele (party) drugs, verslaving
 • Reflecteren op de eigen houding, balans tussen aansluiten bij de jongere en professionele verantwoordelijkheden

Instapcriteria:

 • Cursist is werkzaam in (de uitvoering van) de Jeugd(gezondheids)
 • Cursist heeft HBO- werk- en denkniveau
 • Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt geboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

€ 360,-
inclusief lunch, studiemateriaal en certificaat
17 Registerpunten

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina