Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Begint op vrijdag 28 februari 2020 09:30 uur
Regio's Utrecht, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper
Locaties en tijden

Data:
28 februari, 13 maart, 27 maart, 20 april, 15 mei, 25 mei, 12 juni, 22 juni 2020

Tijd:
9.30-16.45 uur

Locatie: 
Parlan Jeugdhulp, trainingsruimte 1
De Vork 20
1704 BX Heerhugowaard

Omschrijving

De problematiek waar hulpverleners in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening mee geconfronteerd worden is de laatste tien jaar aanmerkelijk verzwaard. Lag de nadruk voorheen vaak bij relatie- en opvoedingsproblemen, nu is er niet zelden ook sprake van mishandeling en verwaarlozing, al of niet in combinatie met andere problematiek zoals alcohol-, drugs- en psychiatrische problematiek. Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties. De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit cognitie gedragstherapeutische kennis en vaardigheden, en telt dan ook mee als Vervolgcursus specieel deel van 50 uur in de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®. 

Werkwijze
In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, discussie, rollenspelen, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van videobanden van therapiezittingen. De cursus bestaat uit 8 zittingen van één dag, 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.45 uur.  Voor elke zitting wordt literatuur opgegeven, waarover schriftelijk vragen worden gesteld. Bovendien wordt er praktisch huiswerk opgegeven, gericht op het leren toepassen van de theorie in de praktijk; het bestaat uit zowel individuele als groepsopdrachten. De groepsopdrachten zijn gericht aan zgn. huiswerkgroepen: groepen van 3 à 5 deelnemers met als taak:

  • bespreken van literatuur en huiswerkopdrachten
  • oefenen van praktische vaardigheden
  • voorbereiden van rollenspelen
  • uitvoeren van groepsopdrachten 

Deze groepen worden geacht twee keer per maand - tussen de zittingen door, in totaal 4 keer - bij elkaar te komen. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag verwacht, inhoudende:

a) een beschrijving van de verrichte groepsopdrachten
b) een beschrijving van eventuele problemen van (individuele) groepsleden met betrekking
tot de te oefenen praktische vaardigheden
c) eventueel vragen en/of onduidelijkheden met betrekking tot de theorie

De cursusleiding bespreekt deze verslagen en zal zo nodig en/of gewenst ingaan op eventuele problemen. De voorbereidingstijd per cursuszitting beslaat ongeveer 1½ dag, inclusief de bijeenkomsten van de huiswerkgroepjes.

Doelstelling
Verhogen van therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen. 

Na afloop van de van de cursus:

  • Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;
  • Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). 

Over de trainers

drs. Meike van Veggel

Drs. Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen...     Lees meer »

 

Meer informatie

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

  • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 978 90 689 05861.

Verplichte literatuur:

  • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
  • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

Overige literatuur is online beschikbaar.

Deze opleiding wordt verzorgd door:

€ 1.125,-
50 Registerpunten
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen Herregistratie 50, overig 10, extra literatuur 50, behandeling 20, diagnostiek 20

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina