#Suïcide voorkomen (bij jongeren)

Begint op dinsdag 23 juni 2020 09:00 uur
Regio's Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum: 23 juni 2020

Tijd: 9.00-17.00 uur 

Locatie: 
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen

Omschrijving

In deze training leert de cursist signalen, van suïcide herkennen en hoe hier op te handelen.
De risicofactoren(risicogroepen) en beschermde factoren bij suïcidale personen worden behandeld.
Er is aandacht voor gesprekstechnieken en vragen die gesteld kunnen worden waardoor er een grotere mogelijkheid is tot een open gesprek.

Tevens worden vraagstukken als privacy, beroepsgeheim versus zorgplicht behandeld. Hierin kan de hulpverlener te maken krijgen met conflicten van plichten.

De cursist doet kennis op van hoe er systemisch gekeken en gehandeld kan worden.  Hoe verhoudt zich dit tot westerse en niet westerse gezinnen? Dit vraagt een andere houding van de hulpverlener.

Andere thema’s die in deze training aan bod komen zijn:
- Het maken van een veiligheidsplan ofwel veiligheidsafspraken.
- De 4 stadia van het suïcidale proces en de escalatie hiervan.
- De 3 niveaus van urgentie.
- Interventies en doorverwijzen.

Het doel van deze training is met name het aanreiken van handvatten voor hulpverleners om de eerste signalen van suïcide te kunnen herkennen en hoe zij hier met de cliënt en het gezinssysteem open over in gesprek kunnen gaan.

Deze training is eerder aangeboden en werd door de deelnemers enthousiast ontvangen en gemiddeld met een 8 beoordeeld.

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Marloes Dammers

Marloes Dammers is bijna 18 jaar aan het werk met jeugd. Zij is begonnen als jeugdreclasseerder en heeft zich daarnaast op een later...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt geboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

€ 160,-
8 Registerpunten

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina