Dat is toch kinderspel!

Begint op dinsdag 1 december 2020 09:30 uur
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum:
1 december 2020

Tijd:
9.30 tot 17.00 uur

Locatie: 
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar

Omschrijving

Uit het beperkte onderzoek dat hier naar gedaan is, blijkt dat er nog maar weinig bekend is over praten met kinderen. Wel is bekend dat praten met kinderen door hulpverlening, maar zeker ook door kinderen/ jeugdigen zelf als lastig en soms zelfs als belastend wordt ervaren. Kinderen voelen het vaak als een verhoor en de hulpverlener voelt zich vaker een soort van rechercheur.  In ‘’Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’’ is opgenomen dat het kind een betekenisvolle participatie moet krijgen binnen een traject van hulpverlening waarin soms hele belangrijke/ ingrijpende besluiten worden genomen. Uit kinderen hun eigen ervaring blijkt dat hier nog te weinig aandacht aan wordt besteed.

Deze training bevat een stuk theorie over de houdingsaspecten van de hulpverlener in het praten met kinderen van verschillende leeftijdsfases en waar de hulpverlener rekening mee dient te houden. Kinderen in bepaalde leeftijdsfasen kunnen bijvoorbeeld wensgedachten uiten en hierdoor andere informatie geven dan de situatie werkelijk is.

Naast de theorie wordt er in de training ruim aandacht besteed aan, máár vooral ook geoefend met het gebruiken van diverse tools behorende bij diverse thema’s die aan de orde kunnen zijn in het leven van een kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van veiligheid c.q. onveiligheid, kinderen in conflictscheidingssituaties of het onder woorden kunnen brengen van emoties. Dit alles op een wijze die aansluit bij de beleving van het kind.

Naast bovenstaande zit de kracht van deze training hem in het openzetten van een creatief luikje bij de hulpverlener. Wij geloven dat iedere volwassene nog het kind in zichzelf kan aanspreken en door spelenderwijs in gesprek te gaan, kan aansluiten bij een kind of jeugdige. Zelfs als er zich een spontane situatie voor doet. Je bent immers je eigen tool en kan bijvoorbeeld gebruik maken van het speelgoed van een kind. Niets is zo informatief om hier samen met het kind mee te spelen en vragen over te stellen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, voelt het zich meer op zijn gemak en de hulpverlener kan de hulpvraag verduidelijken, in kaart brengen en informatie vergaren om passende hulp te kunnen bieden voor het kind.

Kortom, in deze training gaan de cursisten zelf actief aan de slag met verschillende tools en beleven hierdoor ook hoe dit is voor het kind en hoe zij als hulpverlener de aansluiting kunnen vinden zodat het gesprek voor zowel hulpverlener als kind als prettig wordt ervaren en het kind een betekenisvolle participatie kan hebben in het traject.

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Marloes Dammers

Marloes Dammers is bijna 18 jaar aan het werk met jeugd. Zij is begonnen als jeugdreclasseerder en heeft zich daarnaast op een later...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt geboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee
€ 160,-
10 Registerpunten
SKJ

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina