Leven in 2 werelden - Psychiatrie bij volwassenen

Begint op dinsdag 6 oktober 2020 09:30 uur
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Data:
6 en 20 oktober 2020
Bij voldoende aanmeldingen zal deze training doorgang vinden

Tijden:
9.30 - 17.00 uur

Locatie:
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 

Omschrijving

Wanneer we te maken krijgen met ouders met psychiatrische - of verslavingsproblematiek lijkt dit vaak ver van ons bed. Het idee, dat voor je gevoel deze mensen in een totaal andere wereld leven, maakt dat er afstand is en het soms heel lastig is om bij die ander aan te sluiten en de samenwerking te behouden. Toch is het juist bij deze ouders, zo belangrijk een werkrelatie op te bouwen en te behouden. Zij staan voor de zware taak staan hun kinderen in onder soms hele zware  omstandigheden toch de beste zorg te bieden die zij hen kunnen geven.

Er rust nog veel taboe op dit onderwerp waarbij men weerstand of angst ervaart voor dat wat onbekend is. Of is het juist confronterend omdat het soms dichterbij kan staan dan we denken?

Het werken met ouders/ cliënten die lijden aan een psychiatrische aandoening vergt iets extra’s van de hulpverlener in het aansluiten en in de samenwerking. Maar ook in de communicatie.

Het hoofd van de persoon tegenover je zit vaak vol. In belangrijke gesprekken wil je toch graag dat deze ouder zich daadwerkelijk de ouder voelt van het kind, betrokken blijft en de ouderlijke taak en verantwoordelijkheid kan uitvoeren waar dit mogelijk is. Maar daarnaast kom je soms in een dilemma terecht waarbij het kind (tijdelijk) bescherming nodig heeft om veilig op te kunnen groeien. De richtlijn KOPP.

In deze training worden gesprekstechnieken aangereikt om de werkrelatie met ouders op te bouwen en te behouden. Je krijgt handvatten en tips aangereikt om in communicatie waar mogelijk aan te sluiten bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis zoals een Borderline persoonlijkheidsstoornis of een Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Naast bovenstaande blijkt dat toch vaak de beste interventie de persoon zelf is die tegenover je zit, de hulpverlener en zijn betrokkenheid. De balans tussen professionaliteit behouden en empathie tonen, authentiek zijn is dan ook erg belangrijk. Maar hoe doe je dat dan?

Mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening hebben vaker ervaring met hulpverlening. Zij hebben soms vervelende ervaringen of voelen zich veroordeeld. Hierdoor kan er meer weerstand zijn in de samenwerking. Door aan te sluiten met een open houding en het in de kracht zetten van deze ouder creëer je wel die nodige samenwerking om toe te leiden naar passende hulpverlening zowel voor de ouder(s) als het kind.

Door het horen van stemmen (audio) en een kijkje in de wereld (VR) van iemand die een psychose beleefd, blijkt uit de eerdere trainingsgroepen dat de communicatie hierna, in contact met iemand die aan een psychiatrische stoornis lijdt, soepeler verloopt. De hulpverlener heeft zich verplaatst in de situatie en kan zich hierdoor inleven en beter aansluiten.

In deze interactieve training traint een ervaringsdeskundige co-trainer mee, die de cursist die haar ervaringen door de training heen vertelt en tips aanreikt vanuit de beleving van de client.

Deze training kan op maat worden verzorgd met de wens om een specifieke psychiatrische aandoening te behandelen.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Geschiedenis van de psychiatrie
 • Taboe, angst en stigma
 • De DSM5 en de 22 domeinen
 • Een andere kijk op afwijkingen en normaliteit (overdiagnosticering)
 • Stress, live-events en erfelijkheid
 • Obsessief compulsieve stoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Houding en communicatie in de BPS crisis, hoe doe je dat?
 • Bipolaire stemmingsstoornis (depressie en manie apart uitgelicht)
 • Angst en agressie (verwarde personen)
 • Veiligheid creëren in gesprek (tips en tools)
 • Pediatric Condition Falsification (Muchhausen (by Proxy) )
 • Psychose en Schizofrenie (beleving VR en stemmen)
 • Verslaving en soorten drugs
 • Herkennen en signaleren van verschillende psychiatrische aandoeningen (comorbiditeit)
 • Van de wet BOPZ naar de wet zorg en dwang en verlichte GGZ
 • De richtlijn KOPP
 • Transculturele psychiatrie
 • Behandelingen voor psychiatrische aandoeningen

Na het volgen van deze training heeft/ kan de cursist o.a. :

 • Inzicht in waar de  geschiedenis en de hedendaagse maatschappelijke belevingen invloed hebben op het taboe en stigma rond psychiatrische aandoeningen
 • Kijken vanuit een ander perspectief naar diagnostiek en normaliseren door uit te filteren van beïnvloedende factoren
 • Kennis van welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van psychische problemen of het ontstaan van psychiatrie
 • Samenwerken met ouders (naar passende hulpverlening)
 • Kennis van de DSM 5 en de discussiepunten hierover
 • Kennis van verschillende psychiatrische aandoeningen en kan deze herkennen in de praktijk
 • Verschillende soorten drugs en signalen van verslaving herkennen waanneer hij/zij dit tegenkomt
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met de client (BPS, NPS en verwarde personen)
 • Kennis van de richtlijn KOPP KVO
 • Veiligheid in gesprek creëren voor zichzelf en de client
 • Grenzen stellen naar, maar contact houden met cliënten (empathie met distantie)
 • Kennis van de verschillende behandelwijzen en hulpvromen voor cliënten met een psychiatrische aandoening
 • Verschillende veel gebruikte soorten drugs herkennen in de praktijk
 • De belangrijkste zaken m.b.t. de (de overgang 1e half jaar 2020) Zorg en dwang en verplichte GGZ
 • Inzicht in andere culturele interpretaties van psychiatrie (Transculturele psychiatrie)

 

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

€ 320,-
inclusief lesmateriaal, lunch en certificaat
21 Registerpunten
SKJ

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina