Leven in 2 werelden - Psychiatrie bij volwassenen

Begint op dinsdag 6 oktober 2020 09:30 uur
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Data:
6 en 20 oktober 2020
Bij voldoende aanmeldingen zal deze training doorgang vinden

Tijden:
9.30 - 17.00 uur

Locatie:
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 

Omschrijving

In deze (inter)actieve training krijgt de cursist zicht op welke symptomen en signalen horen bij welke veel voorkomende psychiatrische stoornissen uit de werkpraktijk.
De cursist kan psychische problematiek bij ouders signaleren en herkennen.
Er wordt in de training informatie gegeven over de classificatie en kenmerken van de DSM 5 en de toepassing daarvan i.v.m. doorverwijzen naar de juiste hulp.
De cursist leert over het ontstaan en de ontwikkelingen binnen de psychiatrie door de jaren heen.

Ieder mens heeft een eigen contextuele en culturele bagage die een rol speelt in de houding en het handelen als professional naar de cliënt. De cursist wordt zich hier bewust van in deze training en kan hierdoor het gesprek met de cliënt neutraal aangaan, naast de cliënt gaan staan en de krachten van de cliënt inzetten om de situatie te versterken.

Er wordt aandacht besteed aan wat het betekent voor een kind om op te groeien in een gezin met een ouder met een psychiatrische aandoening. Per leeftijdsfase van het kind wordt belicht welke signalen men waar kan nemen en welke schade er op kan treden bij een kind in zo’n situatie.

De cursist krijgt inzicht in welke factoren de opvoedsituatie van het kind en welke factoren de mentale weerbaarheid van de ouder kunnen vergroten.

De cursist leert over de WET BOPZ binnen de psychiatrie en hoe deze in de praktijk werkt. Vaak rijst de vraag: ‘’Hoe kan het toch dat deze ouder geen hulp krijgt?’’. De nadruk wordt gelegd op samenwerking met andere disciplines en de inzet van de juiste hulpverlening van de cliënt.

Naast bovenstaande wordt er gewerkt met theorieën en modellen waaruit duidelijk wordt welke factoren bijdragen aan het ontstaan van een psychiatrische stoornis en het wordt duidelijk dat het eigenlijk iets is wat iedereen zou kunnen overkomen.
De cursist ervaart letterlijk hoe het is om stemmen te horen en kan zich daardoor verplaatsen in iemand die dit soort symptomen heeft. Het voeren van een ‘’veilig’’ gesprek voor zowel de cliënt als professional komt beter tot stand door de ervaring die de cursist zelf opdoet en de handvatten die hij/zij aangereikt krijgt tijdens de training.

Er wordt geoefend met gesprekstechnieken die toegepast kunnen worden bij met mensen die angstig kunnen/ zijn vanuit een psychiatrische aandoening.. Hierbij wordt er geoefend met de do’s en don’ts in een gesprek onder verschillende omstandigheden.

In de loop der jaren is de psychiatrie onderhevig aan veel veranderingen. Met name als het gaat over Multiculturele psychiatrie. De benadering en zienswijze hiervan is anders dan in het klinische westerse model dat wordt gehanteerd in diagnostiek. Door inzicht en kennis te krijgen van deze andere manier van kijken naar cliënten wiens culturele roots buiten de Westerse opvattingen liggen, kan de cursist in de praktijk beter aansluiten bij deze groep..

In deze training is een ervaringsdeskundige aanwezig die zijn verhaal vertelt en in gesprek met de cursisten gaat over ziekte en herstel.

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

€ 320,-
inclusief lesmateriaal, lunch en certificaat
17 Registerpunten
SKJ

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina