Motiverende Gespreksvoering

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Dit is een 3-daagse training.
Bij voldoende aanmeldingen zullen de data worden vastgesteld.

Locatie:
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 
 

Omschrijving

MGV gaat in de kern over het omgaan met weerstand. En weerstand kennen we allemaal in vele vormen. Cliënten die ‘ja’ zeggen, maar ‘nee’ laten zien. Die afspraken met jou maar niet nakomen. Die last hebben van hun situatie, maar aan hen ligt het echt niet. Die op een intake toch opeens ‘geen hulpvraag’ meer hebben of helaas ‘geen klik’ met de persoon tegenover hen. Voorbeelden te over, iedereen kent ze wel. En het is soms erg hard werken. Je stopt er zoveel energie in en er komt zo weinig uit. Doodvermoeiend soms, en weinig bevredigend werken. Dat zou toch anders moeten kunnen…

Met motiverende gespreksvoering leer je anders ‘werken met weerstand’. Met MGV is weerstand niet een lastige eigenschap van een cliënt maar best begrijpelijke ambivalentie bij veranderingen in het leven. Met MGV leer je die situatie eerst oprecht te accepteren. Iemand kan nog zo veel zorgen hebben of last van zijn situatie, er zijn ook altijd risico’s en onzekerheden rond het nieuwe. En bezwaren tegen de moeite en de kosten van het ‘anders doen’. Dat is goed te snappen. En daar is ook van alles aan te doen. MGV geeft je de benadering, de tools en de technieken om de veranderbereidheid van een cliënt te versterken. Niet door redeneren, normeren of argumenteren. Maar door accepteren en dirigeren.

De kernactiviteit van de motiverende hulpverlener bestaat uit gidsen. Dat is niet volgen van wat een cliënt uiteindelijk van plan is, ook niet sturen tegen zijn zin. Dat werkt naar beide kanten onvoldoende of zelfs averechts. Gidsen is het actief ontlokken van de eigen redenen en belangen op een manier die de innerlijke motivatie en het commitment van de persoon versterkt. Want dat bepaalt uiteindelijk hoe veel je cliënt van je hulpverlening profiteert: hoe sterk hij de bedoelde veranderingen ook echt zelf wil. Motivatie is dus zeer de moeite waard om aan te werken.

Met MGV geef je ook handen en voeten aan wat de landelijke richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ daarover aanbeveelt.

DAG 1 De spirit en basistechnieken van MGV
Op de eerste dag wordt de spirit van MGV behandeld. Wat werkt als basishouding naar cliënten, en hoe ziet dat er in praktijk dan uit? Partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken zijn de ingrediënten. We staan stil bij wat hier dan zo fundamenteel aan is, welke psychologische principes maken nou dat dit werkt.
We gaan er vooral mee aan het werk, welke tools en technieken zetten we in om veranderbereidheid te ontlokken. We oefenen met de essentiële gesprekstechnieken: exploreren, reflecteren, valideren en samenvatten. Je kijkt de kunst af bij experts en bij collega’s, en je gaat zelf ervaren hoe het voelt.

Dag 2 De MGV-taal van verandering, en de waarden van het waarom
De tweede dag gaat over taal. We zoomen in op wat we dagelijks zo onbewust en makkelijk gebruiken en ontdekken wat de kracht is van een goede (her)formulering. Verandertaal ontlokken bij de cliënt en zijn bezwaartaal ‘laten lopen’, dat is de kunst.
Met het motto ‘wat je zegt, wil je zelf’ krijgt je gesprek er een geheel nieuwe dimensie bij. Je leert ook hoe je de sterkste drijfveer van de mens, zijn waarden, kunt mobiliseren en inzetten als motor van verandering. Zet de discrepantie-driehoek aan het werk! Dat alles met respect voor en zelfs de nadruk op de basisbehoefte aan zelfbepaling van de mens.

Dag 3 Opvang van (dreigende) uitval, en meervoudig MGV in gezinnen
Dag drie zoomt in op specifieke lastige situaties. Wat kunnen we met het MGV-verhaal bij uitval van cliënten, die goed bezig leken maar hun moed en motivatie hebben verloren? Die niet meer verder willen, alleen nog maar terug of er zelfs ‘helemaal klaar’ mee zijn? Door met MGV te normaliseren en accepteren ga je samen stapjes terug zonder van het goede spoor te raken. Acceptatie is ook hier de basis, zo blijf je uit de redderrol en de verbeterreflex.
Andere lastige situaties zijn gezinnen met veel verschil van mening en beleving en eigenlijk nog maar weinig onderling verband. MGV is goed toepasbaar binnen groepen en gezinnen. Leer meerstemmig motiveren en hoe je juist deze onderlinge diversiteit kunt mobiliseren en activeren tot gezamenlijke bereidheid. MGV en systemisch werken vormen een prima mix.

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

€ 540,-

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina