In Tijden van Scheiden 1

Begint op maandag 14 september 2020 09:00 uur
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Data:
14 en 28 september 2020

Tijden:
9.00 tot 17.00 uur.

Locatie:
Stichting Groei Mee
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar 

 

Omschrijving

Deze tweedaagse training richt zich op scheiding en de problemen van Jeugdigen in het vrijwillige kader.
Een Scheidingssituatie tussen twee ouders verloopt soms erg grillig. In de training komt rouw bij de ouders in de scheiding en de verschillende perspectieven hierop aan bod. In deze boeiende en interactieve training krijgt de Jeugdzorgwerker/ Jeugd en Gezinsprofessional de volgende handvatten aangeboden: het inschatten/ schalen, kaderen van een scheidingssituatie, meerzijdige partijdigheid, het centraal blijven stellen van de opgroeiveiligheid van het kind en het versterken van de eigen krachten en verantwoordelijkheden van de ouders. Niet alleen het kind staat centraal, maar ook de ouders die de veiligheid van de opvoedomgeving van het kind vormgeven.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de landelijke richtlijnen NJI: Scheiding en de problemen van Jeugdigen.
Tevens zal de cursist kennis maken met de escalatieladder van Glasl, hoe deze te gebruiken om een ‘’Scheidingssituatie’’ in te kunnen schalen en hierop aan te sluiten met de meest passende hulpverlening. De cursist maakt kennis met de meest actuele sociale kaart, het aanbod van hulpverlening gericht op scheidingsproblematiek .
Er wordt geoefend met oplossingsgerichte gesprekstechnieken waarbij verwachtingen van het traject binnen de hulpverlening in het vrijwillige kader helder en in begrijpelijke taal worden overgebracht aan de cliënt. De cursist leert hoe methodisch en planmatig te werken, middels een duidelijk stappenplan dat wordt aangereikt. Er is een duidelijk begin en een duidelijk eindpunt. Hierin staat het eerste gesprek centraal.
De focus ligt op systemisch en oplossingsgericht werken. In een gesprek met ouders wordt er ruimte gecreëerd om stil te staan bij de verliezen die zijn geleden en worden ouders hierin gehoord en erkend.
De cursist leert de tool “drie huizen “in te zetten, leert hoe een veilige omgeving voor het kind te creëren waarin het kind in zijn/ haar eigen taal zijn / haar beleving kan presenteren aan ouders.
Ook wordt er aandacht besteed aan veiligheid van het kind en hoe deze geborgd kan worden.
Het kind krijgt te maken met loyaliteitsproblematiek. Hoe zorg je er als hulpverlener voor dat dit niet ersterkt wordt door de tussenkomst van hulpverlening?

Op dag 2 van de training is er een jurist aanwezig die informatie zal verschaffen over een aantal juridische basiszaken waar een Jeugdzorgwerker/ Jeugd en Gezinsprofessional die werkt met scheidingssituaties, mee te maken krijgt
De cursist sluit de training af met een multiple-choice toets over de behandelde theorie.

Over de trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In...     Lees meer »

 

Marcel Ravier

Marcel Ravier is zelfstandig gevestigd psycholoog (NIP) en familie mediator (MfN) werkzaam op het gebied van de gezins(systeem)gerichte...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt geboden door:

Afbeeldingsresultaat voor stichting groei mee

 

€ 320,-
inclusief materiaal, certificaat en lunch
19 Registerpunten
SKJ

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina