Intervisie voor leidinggevenden van Parlan

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Jeugdhulp
Functiegroep Leidinggevende
Locaties en tijden

Nader te bepalen door de deelnemers

Omschrijving

Ben jij leidinggevende bij Parlan en heb je behoefte aan een intervisie groep? Dan kun je je via Deskundig in Jeugdhulp aanmelden hiervoor. De leidinggevenden die behoefte hebben aan intervisie worden vervolgens door Deskundig in Jeugdhulp aan elkaar gekoppeld. De deelnemers bespreken met elkaar welke vorm en frequentie de intervisie zal hebben. Hierin heeft Deskundig in Jeugdhulp verder geen rol meer.

Binnen intervisie heb je gezamenlijk aandacht voor de vraagstukken en leerdoelen van de inbrenger en tevens krijgt de inbrenger input vanuit verschillende perspectieven. Bij intervisie ondersteunen collega’s elkaar op gelijkwaardige basis. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om het vinden van pasklare oplossingen, maar intervisie is ook een plek om te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.

Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

 

Meer informatie

Ook kunnen bestaande intervisiegroepen contact opnemen met Deskundig in Jeugdhulp wanneer zij ruimte hebben in de groep voor 1 of meerdere nieuwe deelnemers.

GRATIS

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina