Congres Verborgen Aanwezig - Nieuwe thema's!

Begint op donderdag 26 maart 2020 09:30 uur
Regio's Zuid-Kennemerland, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum:
26 maart 2010

Tijd:
8.45-9.30 uur inloop
9.30 start programma
16.30 afronding programma

Locatie:
Remonstrantse kerk (Schuilkerk)
Fnidsen 37
1811 ND Alkmaar

Omschrijving

“Het is gezond voor kinderen wanneer we met hen durven te praten over de realiteit waar ze nu deel van uitmaken.”

Een liefdevolle confrontatie met de thema’s cyberpesten, hoogbegaafdheid en spreken met het kind in het gezin te midden van crisis en conflict. Treffend gebracht door vier experts, vanuit passie en ervaring. Want als je denkt te weten hoe het zit, dan stop je met nieuwsgierig zijn.

Werk jij met kinderen en durf jij (er) echt te zijn? Dan is dit congres met nieuwe handvatten, ervaringen en frisse inspiratie, voor jou. Geweldig om je er bij te hebben!

Let op! 
De Deense Karen Glistrup, autoriteit op het gebied van familie-kind gesprekken, komt voor dit congres speciaal naar Nederland. Haar presentatie zal in het Engels zijn!

Voor wie?

Leerkrachten, hulpverleners, interne begeleiders, J&G coaches, leerplichtambtenaren, medewerkers van het kinderdagverblijf, ouder-kind werkers, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, medewerkers buitenschoolse opvang, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, leden van sociale wijkteams, jeugdconsulenten, jeugd en gezinsbeschermers, opbouwwerkers, jeugdhulpverleners, praktijkondersteuners huisartsen, gezinsvoogden, psychologen, therapeuten, groepswerkers, gezinsbegeleiders, ambulant werkers, gedragswetenschappers, opvoedadviseurs, medewerkers audiologisch centrum, gezinscoaches, trainers, groepskrachten, pedagogen, systeemtherapeuten, anti-pestcoördinatoren, vertrouwenspersonen, logopedisten. Kortom, iedereen die met kinderen werkt. 

Programma

8.45 - 9.30 uur binnenkomst

9.30 uur 
Het collectief van Theaterhart bestaat uit, Bart Meijer, Emma Groot, Ginno Rehling en Pauline Schenkel. Vanuit het gedachtegoed van Yu Lan Leffers maken zij voorstellingen en trainingen, waarmee ze dilemma’s, tegenstellingen en taboes bespreekbaar maken. Vandaag nemen zij je mee in hun interactieve voorstelling ‘Shame & Share’ die voelbaar inzicht geeft in online pesten en de aanpak hiervan. Theaterhart raakt haar publiek in het hart en daagt hen uit positief in beweging te komen. Inmiddels geven zij jaarlijks meer dan 170 voorstellingen op scholen. De gemeente Zoetermeer heeft het inmiddels zelfs over 'ons Theaterhart'.

Marieke Groenewold heeft zich niet zonder reden ontwikkeld tot een expert in hoogbegaafdheid. Zij zal ons vandaag meenemen in de wereld van kritische vragen en intensiteit. Marieke geeft aan dat het er uiteindelijk niet om gaat hoe slim je bent. Het gaat er vooral om dat je met die eigenschappen kan omgaan, en moeilijkheden leert overwinnen zonder jezelf te verliezen. Als lid van de expertgroep ontwikkelingsvoorsprong ontmantelt zij integer én respectvol misverstanden die bij professionals leven. Zij traint scholen, organisaties, ouders en kinderen. Zij zal ons helpen met herkennen wat wij in onze dagelijkse praktijk zien. Vanuit haar brede ervaring in de gezondheidszorg, geeft zij ons nieuwe aandachtspunten en vooral een stukje helderheid van geest.

12.30 - 13.30 uur lunch

13.30 uur 
Peter Janssen is trainer, psycholoog en opvoedadviseur. Hij is vandaag dagvoorzitter en medeorganisator van dit congres. Zijn methodieken om te praten met kinderen; ‘De Geit en zijn vriendjes’ en ‘Verborgen Aanwezig, The Experience’ geven woorden en inzicht aan kinderen en praktische handvatten aan de professionals die met hen werken. Op een interactieve manier belicht hij vandaag ‘The Experience’. Een ‘spel’ waarmee scholen de leerlingen van groep 6, 7 en 8, voorlichten over essentiële thema’s zoals o.a. pesten, (kinder)mishandeling, TOS, en sociaal maatschappelijke achterstand. Kinderen worden wijzer gemaakt in het gebruik van Toegepaste Empathie en leren, juist in conflicten, gericht nieuwsgierig te zijn naar de beweegreden van hun klasgenoten.

Karen Glistrup is systeem- en psychotherapeut in Ry, Denemarken. Zij traint professionals en is succesvol auteur van 4 boeken. Het boek ‘Ik wil jullie iets vertellen’ is baanbrekend en is vertaald in het Noors, Engels, Duits en Nederlands. In totaal verkocht zij al meer dan 31.000 exemplaren! “Er heerst een diepgewortelde traditie om te midden van verdriet, psychiatrie, gecompliceerde echtscheiding, ernstige ziekte of andere stressvolle levensomstandigheden, kinderen te ontzien door hen 'te sparen', met goedbedoeld stilzwijgen. Juist de stilte maakt echter kinderen onzeker en schept vruchtbare grond voor gevoelens van schaamte en boosheid. Kinderen verlangen naar volwassenen om hen heen, die de stilte doorbreken en eerlijk en open spreken over de realiteit waarin zijn leven. Belast met de erfenis van eerdere generaties hebben velen van ons zowel de juiste ‘taal’ als moed gemist om met elkaar en met kinderen over gevoelige kwesties te praten.” Karen geeft handvatten in haar presentatie om als mens in ons vak, nieuwe stappen te zetten.

16.30 uur Afronding

Voor meer informatie gaat u naar de website of de flyer

Over de trainers

Peter Janssen

Peter Janssen is trainer, opvoedadviseur, psycholoog en bedenker van de methodiek om te praten met kinderen, ‘De Geit en zijn vriendjes’....     Lees meer »

 

Meer informatie

Dit congres wordt georganiseerd door:

EFT Weekend

Terug naar home

€ 100,-
6 Registerpunten
SKJ

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina