Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld

Begint op maandag 16 september 2019 13:00 uur
Regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Ondersteunend, Leidinggevende, Uitvoerend werker
Locaties en tijden

Data: 
16 september, 30 september en 14 oktober.

Tijden:
13.00 - 17.00 uur 

Locatie:
Centraal bureau Parlan, van der Lijnstraat 9 in Alkmaar 

 

Omschrijving

Deze training van drie dagdelen is verplicht voor medewerkers van Parlan. Per groep kunnen 8 tot 12 medewerkers deelnemen.
Als team/afdeling is het ook mogelijk om een verdiepend dagdeel op maat aan te vragen.
Geïnteresseerden van andere organisaties kunnen contact opnemen voor de mogelijkheden van een in company training.

De basistraining bestaat uit (vier) drie dagdelen. Het doel van de training Signaleren Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is dat professionals voldoende toegerust zijn in het werken volgens de stappen van de verplichte meldcode. En de vaardigheden beheersen om de stappen en de acties die daaruit voorvloeien in te zetten.
De meldcode en het protocol van Parlan worden hierbij als leidraad gebruikt.

Doelen van dagdeel 1
In dit dagdeel komt de algemene basiskennis van kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde
- Wanneer is er sprake van kindermishandeling en huiselijk geweld?
- Verschillende vormen, oorzaken en gevolgen
- Eigen waarden en normen en invloed op handelen
- Omgaan met dilemma’s

Doelen van dagdeel 2
Kennis hebben van de stappen van de verbeterde meldcode en de vaardigheden hebben om de stappen te volgen en te hanteren.
- Wat zijn de stappen van de meldcode en hoe hanteren we die binnen Parlan?
- Hoe werkt de meldcode op jouw afdeling? Zijn er verbeteringen nodig? Zo nodig wordt aandacht besteed aan een opzet voor een actieplan.
- Wat zijn signalen en op welke gebieden kunnen die voorkomen?
- Hoe kun je signaleren en wat doe je met signalen?
- Hoe schat je de veiligheid in, hoe weeg je de risico’s af en hoe handel je daarnaar?

Doelen van dagdeel 3.
Communiceren met cliënten over veiligheid en onveiligheid. Het bespreken van zorgsignalen met ouders, jongere of kind.
In dit dagdeel gaan we aan de slag met gespreksvaardigheden. Met behulp van beknopte theorie gaan we oefenen met (eigen) casuïstiek.
- Hoe bespreek je veiligheid in een gezin. Welke vragen stel je en hoe ga je om met de reacties?
-  Hoe bespreek je zorgsignalen op een goede manier? Wat zijn valkuilen en hoe kun je daaruit blijven?

Ter voorbereiding op de trainingsdelen doe je een aantal opdrachten. Deze opdrachten zijn voor medewerkers van Parlan terug te vinden op de teamsite Kindermishandeling.

 

Over de trainers

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft ruim 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinscoach in de jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en gehandicaptenzorg....     Lees meer »

 

Meer informatie

De training wordt aangeboden door

€ 340,-
Parlan medewerkers: Je kunt met je leidinggevende bespreken of deze training betaald kan worden uit het centraal opleidingsbudget.
16 Registerpunten
SKJ

Intekenen op de reservelijst

De training zit helaas VOL. U kunt zich nog wel inschrijven op de reservelijst.
 
Wanneer iemand zich afmeldt voor een training, informeren wij degene die bovenaan op de reservelijst staat zodat diegene toch kan deelnemen. Inschrijvingen van de reservelijst worden niet bewaard voor volgende trainingen. Wanneer een training weer wordt aangeboden, moet u zich opnieuw aanmelden.
Houdt daarom de website in de gaten of volg ons op LinkedIn

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina