Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum:
De data worden bepaald bij voldoende aanmeldingen
LET OP: Dit is naar verwachting niet eerder dan september 2021.

Tijd:
Dit is een opleidingstraject van 12 dagen. 

Locatie:
Nader te bepalen

 

 

Omschrijving

De opleiding IAG richt zich op methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie, de presentiebenadering en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën ben je in staat vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, onderscheiden en verbinden. Je bent ook in staat een afgewogen analyse omtrent onveiligheid in gezinnen te maken. Aan de hand van instrumenten zoals het IAG-reflectiemodel en de FIT (Feedback Informed Treatment) wordt er gereflecteerd en feedback gegeven op het eigen handelen. 

 

De afgestudeerde Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar weet: 

  • Binnen complexe opvoedingssituaties (multiprobleemgezinnen) hulp en ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen 

  • Vanuit een metapositie te handelen naar cliënt en cliëntsystemen, organisaties, andere hulpverleningsinstanties en binnen de maatschappelijke context (WMO) 

  • Zijn handelen op grond van de IAG competenties te legitimeren 

 

 

Meer informatie

De training wordt gegeven door een docent  van NHL/Stenden Leeuwarden. Voor mer informatie kijkt u op de website

Rondom het Centraal Bureau van Parlan kan men niet parkeren, kijk hier naar de alternatieven.

De training wordt aangeboden door

€ 3.200,-
Dit is een richtprijs. Medewerkers Parlan: vanuit afdelingsbudget (voor ambulant werkers mits goedgekeurd door leidinggevende). Medewerkers De Praktijk: uit persoonlijk opleidingsbudget. Voor deze opleiding wordt een studieovereenkomst gesloten, en is het afhankelijk van je functie of de studie geheel, deels of niet wordt vergoed. Het bedrag is inclusief lunch.
87,6 Registerpunten
ID: 149138 (HBO-functie), onderwijsinstituut NHL Zorg en Welzijn. 14,6 punten op certificaat SKJ zet punten zelf om naar nieuwe puntentelling (x6)

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina