Intercollegiale intervisie

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Jeugdhulp
Functiegroep Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Nader te bepalen door de deelnemers

Omschrijving

Ben jij op zoek naar een intervisie groep? Meld je dan hier aan. om buiten de eigen organisatie intervisie te organiseren. Voordelen van een intervisiegroep met deelnemers buiten de eigen organisatie zijn dat je in de tijd die ervoor gepland staat ook echt aandacht hebt voor de vraagstukken en leerdoelen van de inbrenger en je input krijgt vanuit verschillende perspectieven.

Bij intercollegiale intervisie ondersteunen collega’s elkaar op gelijkwaardige basis. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.

Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

Bij de start van intervisie formuleer je een leervraag. Misschien is direct duidelijk welke leervraag je hebt. Zo niet of kom je niet tot een goede omschrijving, dan is er een reflectietool beschikbaar op de website van het SKJ als handig hulpmiddel. Als je de intervisie wilt gebruiken voor de reflectiepunten voor je SKJ registratie, dan wordt er van je verwacht dat je een leerverslag schrijft. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Daarin hoef je geen zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.

Eisen vanuit SKJ zijn hiervoor:
Bij 4-5 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Bij 6 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2 uur.
Bij 7-8 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Meer informatie

Degenen die zich aanmelden voor intervisie worden door Deskundig in Jeugdhulp met elkaar in contact gebracht. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk een intervisiegroep vormen. Er is dan geen begeleiding of verdere betrokkenheid meer van Deskundig in Jeugdhulp.

Ook kunnen bestaande intervisiegroepen contact opnemen met Deskundig in Jeugdhulp wanneer zij ruimte hebben in de groep voor 1 of meerdere nieuwe deelnemers.

GRATIS
50 Registerpunten
SKJ jeugdzorgwerkers

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina