Gerelateerd

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

Train-de-Trainer Mediawijsheid

Begint op maandag 17 juni 2019 12:00 uur
Regio's Utrecht, Gooi, Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Uitvoerend werker
Locaties en tijden

Data: 17 juni en 1 juli 2019

Tijden: 12.00 - 15.00 uur. 

Locatie: Centraal Bureau Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar

Omschrijving

Uit onderzoek blijkt dat ruim 90% van de Nederlandse jongeren gebruikmaakt van sociale media. Door de komst van smartphones en tablets is het voor hen heel normaal om met grote regelmaat in te loggen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Veel professionals die werken met jongeren vinden het moeilijk om hen hierin goed te kunnen begeleiden, vaak omdat ze zelf te weinig kennis hebben van wat jongeren op sociale media doen. Daarnaast wordt er door volwassenen regelmatig argwanend gekeken naar het gebruik van sociale media, omdat er veel negatieve kanten aan lijken te zitten. Dit maakt het gesprek erover met een jongere lastig, want jongeren zien juist vooral de positieve en leuke kanten. Het gesprek over sociale media is echter wel nodig, juist om jongeren te kunnen beschermen tegen de negatieve kanten. Daarom is het voor professionals van belang dat zij kennis hebben van wat sociale media zijn, wat jongeren er doen en hoe daarbij aangesloten kan worden.

In de training leer jij hoe je andere professionals traint over mediawijsheid. Hoe begeleiden professionals jongeren in het gebruik van sociale media. Hoe kunnen professionals hierover praten met jongeren en hoe kunnen zij aansluiten bij de wereld van jongeren én sociale media laten bijdragen aan de begeleiding.

 Dagdeel 1:

  • Theoretische achtergrond over mediawijsheid: het gebruik van social media door verschillende doelgroepen, de effecten van social media op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, de positieve kanten van social media en de negatieve kanten van social media.
  • Theoretische achtergrond over mediaopvoeding: het belang van de juiste gesprekstechnieken en tools.
  • Uitleg huiswerk.

Huiswerk:

Op basis van het geleerde in dagdeel 1 maakt iedere deelnemer zijn of haar eigen lesplan. We beginnen dagdeel 2 met pitches hiervan.

Dagdeel 2:

  • Pitches: elke deelnemer pitcht in max. 5 minuten zijn of haar lesplan. Vervolgens is er ruimte voor feedback.
  • Toelichting op verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden in de training.
  • Belangrijke bronnen voor actuele informatie.

Aanbevolen literatuur:
www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden

 

Over de trainers

Kelly de Vries

Kelly de Vries heeft acht jaar gewerkt als jeugdreclasseerder / jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Limburg. In die tijd heeft ze...     Lees meer »

 

Meer informatie

Deze training wordt geboden in samenwerking met 

Let op: Rondom het Centraal Bureau van Parlan kan men niet parkeren, kijk hier naar de alternatieven. 

 

€ 310,-
Bij 6 deelnemers zijn de kosten €310,- per persoon. Bij meer deelnemers zal het bedrag lager zijn.

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina