Contextuele hulpverlening

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland
Sector Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Beleidsmedewerker, Leidinggevende, Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Datum:
De data voor deze training worden vastgesteld bij voldoende aanmeldingen.

Tijd:
7 dagdelen van 10.00-14.00 uur incl lunch.

Locatie:
Nader te bepalen. 

Omschrijving

De training is geheel gebaseerd op het gedachtengoed van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn Contextuele visie op gezinstherapie. Hierbij staan vier dimensies centraal, van waaruit I. Nagy  hypothesen stelt, deze toetst binnen het systeem en van waaruit hij werkt. (Namelijk 1.de Feiten. 2. de Psychologie, 3. Het Systeemdenken/de Transacties. 4. De Relationele ethiek).

Mensen zijn met elkaar verbonden en hebben betekenis voor elkaar. Als hulpverlener leer je oog te hebben voor de menselijke motieven en drijfveren, die ten grondslag liggen hieraan binnen het gezin en de familie en er naar te handelen. Belangrijke thema’s die tijdens de training aan de orde komen zijn de verschillende vormen van loyaliteit, de balans van geven en ontvangen binnen relaties, het ‘gevende’ kind, parentificatie, destructief recht, onrecht en erkenning, het erfgoed, legaten en delegaten en de meerzijdige partijdige houding van de hulpverlener.

Tijdens de training leer je hypothesen te stellen gericht op de 4 dimensies en in gesprekken deze hypothesen te toetsen. Er zal veel geoefend worden met het stellen van vragen, zoals betekenisvragen, circulaire vragen, verdiepende vragen en relationele vragen.

Er wordt tijdens de training gesproken en geoefend met de meerzijdig partijdige houding; een professionele houding die van groot belang is om alle leden uit een systeem recht te doen en om op constructieve wijze beweging te krijgen in het hulpverleningsproces. ‘

Bovendien zal er gekeken worden naar ‘wie je zelf bent als hulpverlener, wat je heeft gevormd en wat dit betekent voor je werk.’

Levensvragen, overtuigingen of  problemen waar een persoon mee te maken heeft, zijn vaak niet los te zien van wat diegene binnen het eigen gezin van herkomst heeft meegemaakt en heeft meegekregen. Wat men thuis hoorde en leerde heeft men gevormd. Het wordt meegedragen en doorgegeven aan de volgende generatie. Binnen het Contextuele werken wordt er gekeken naar meerdere generaties en wat dit betekent voor het hier en nu en de toekomst.

Een hulpvraag van een cliënt kan gaan over iets waar de persoon nu tegenaan loopt. Vaak heeft een blokkade, automatisch gedrag, neerslachtigheid of een terugkerend probleem echter ook te maken met je oorspronkelijke context. Binnen contextuele hulpverlening en therapie wordt daarom altijd gekeken naar betekenisvolle relaties en de generaties waar men deel van uit maakt. Door zicht te krijgen op wat iemand als kind meemaakte en hoe er om werd gegaan met de omstandigheden, worden parallellen met nu duidelijk. Er ontstaat begrip; voor de persoon zelf en de ander. Dit helpt om andere keuzes te maken. ‘Het herstellen van de eigen schade, is verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generatie.’

Uit de in de training gebruikte literatuur van Karlan van Ieperen: “‘Als je stenen op je weg laat liggen, kunnen je kinderen er later over struikelen…’

Over de trainers

Sascha van de Swaluw

Sascha van de Swaluw heeft de opleiding SPH gevolgd aan de HvA. Daarnaast heeft ze in 2010 de tweejarige basisopleiding Contextuele...     Lees meer »

 

Meer informatie

Tussen de trainingsdagen door krijg je huiswerk en opdrachten.

De opleiding wordt aangeboden door

                          

€ 525,-
Inclusief lunch
31,5 Registerpunten
ID: 185172 (HBO-functie). 5,95 punten op certificaat SKJ zet punten zelf om naar nieuwe puntentelling (x6)

Dit is een voorintekening

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een datum vastgesteld, dus schrijf je in als je interesse hebt!

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina