Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten

Begint op Datum volgt bij voldoende aanmeldingen
Regio's
Sector Studenten, Pleegouders, Gezinshuisouders, Lokale teams, Welzijn, Onderwijs, Jeugdhulp
Functiegroep Gedragswetenschapper, Jeugdzorgwerker
Locaties en tijden

Online curus van 30 minuten

Omschrijving

In je werk als sociaal professional kun je transgender personen als cliënt hebben.  Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarnaast is er onder deze personen vaker dan gemiddeld sprake van werkloosheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. De kans dat je een cliënt met transgender gevoelens hebt, is dus niet ondenkbaar. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? 

Om je te helpen heeft Movisie een online module ontwikkeld voor professionals die werken met transgender personen. Na het volgen van de online module weet je meer over genderidentiteit en welke vragen je kunt stellen over transgendergevoelens. Bovendien weet je hoe je hier een gesprek over hebt met je cliënt. De online module geeft je ook praktische informatie over organisaties en websites waar je naar kunt doorverwijzen of waar je zelf meer informatie vindt. In 30 minuten heb je de online module afgerond. Een snelle en praktische manier om te leren op een moment die jou uitkomt.  

https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4107 

GRATIS

Wordt jouw training vergoed?

Vaak wordt deskundigheidsbevordering (deels) vergoed door de werkgever. Overleg met je leidinggevende of dat voor deze opleiding voor jou ook mogelijk is.

deskundiginjeugdhulp.nl

Een kennisplatform door Parlan en verschillende ketenpartners

Correspondentieadres:

Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar

06 11 04 04 02

DeskundigInJeugdhulp@outlook.com 

 

 

 

 

Deel deze pagina