Workshop ‘Een Jonge Mantelzorg in je caseload?’

MaatjeZ is een mantelzorgcentrum in de regio Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest, die maatwerk levert in het ondersteunen van mantelzorgers. Daarnaast is MaatjeZ expertise centrum als het gaat om mantelzorgen. Wij organiseren activiteiten, presentaties, workshops en zelfs trainingen op het gebied van mantelzorg, voor jong en oud, mantelzorger (en diens netwerk) of professional. Wij werken nauw samen met landelijke en regionale mantelzorgcentra. Daarnaast hebben wij een groot netwerk aan ketenpartners.

Uit onderzoek (Movisie) blijkt dat 1 op de 5 jongeren een vorm van mantelzorg verleent aan een naaste familielid. Dit familielid kan een medische aandoening hebben, een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een verslaving. Het kan gaan om een vader, moeder, broer, zus of andere directe naaste.

Uit onderzoek blijkt ook, dat zowel de jongere zelf, zijn/haar gezin en het (professionele) netwerk zich vaak niet bewust is van het feit dat de jongere mantelzorg verleent en dat deze taken effect kan hebben op de totale ontwikkeling van de jongere, nu en in de toekomst.

Deze workshop is bedoeld voor Jeugdzorgprofessionals (jeugd en gezin) op zowel MBO, HBO en WO niveau.

In deze workshop leer je:

  • Wat een Jonge Mantelzorger is en hoe je hem/haar herkent
  • Met welke mantelzorgtaken, zorgen en zorgtekorten deze Jonge Mantelzorger te maken kan hebben
  • Welke krachten en belemmeringen kunnen spelen bij de Jonge Mantelzorg (en het gezin)
  • Welke signalen je als professional kan opvangen en wat de  gevolgen kunnen zijn (op de korte en lange termijn) voor de Jonge Mantelzorger
  • Wat je als professional kan betekenen voor de Jonge Mantelzorger (en het gezin)

Werkwijze

  • Powerpoint met informatie en bespreekpunten over Jonge Mantelzorgers
  • Bespreken van casussen uit de praktijk

Over de trainer

Carie Moeskops

Carie Moeskops is mantelzorgconsulent en projectleider Jonge Mantelzorgers van mantelzorg centrum MaatjeZ. Voor meer informatie, kijk op www.maatjez.nl

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training