Webinar vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van Naasten

Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen? Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard Naasten zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste?
In het webinar spraken een ervaringswerker, naasten en professionals onder begeleiding van Patrick Nederkoorn, presentator en theatermaker, over het betrekken van naasten bij de zorg en het herstel van de patiënt. Het webinar is terug te kijken via de aanmeldknop.

Vanuit perspectief ervaringswerker, naaste en professional

Naasten hebben wisselende rollen, ze worstelen met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. Aandacht voor naasten, met hen samenwerken en waar nodig ondersteunen is van belang. De professional heeft een belangrijke rol in het vormgeven en faciliteren hiervan.

Patiënt, professional en naaste
Hadassa de Goede is o.a. ervaringswerker bij Altrecht op de High & Intensive Care en betrokken bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Elf jaar geleden belandde zij in een psychiatrisch ziekenhuis toen haar kind doodgeboren werd. Vanuit haar ervaring geeft zij haar visie op de rol van naasten.

Inge van Marle is moeder van twee kinderen met psychische problematiek. Ze is medeoprichter van Naasten in Zicht en van een lotgenotengroep voor naasten van iemand met een eetstoornis. Uit ervaring weet ze hoe de zorg voor een naaste een gezin kan ontwrichten en hoe belangrijk de juiste ondersteuning en zelfzorg is.

Cecil Prins-Aardema is kinder- en gezinspsychiater en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Ook als naaste heeft zij ervaren dat het moeilijk kan zijn de juiste ondersteuning en hulp te vinden.

Henk-Willem Klaassen is expert op het gebied van optimale samenwerking tussen familie en hulpverlening en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Hij kent beide perspectieven vanuit eigen ervaring.

'Familieleden en hulpverleners hebben een gezamenlijk doel: steun bieden om iemand die onderuit is gegaan weer zo goed mogelijk op de rit brengen.'

Over de kwaliteitsstandaard

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. De vernieuwde kwaliteitsstandaard Naasten ondersteunt professionals, patiënten en naasten met concrete informatie en praktische hulpmiddelen. De standaard is samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), de leesbaarheid is verbeterd en er zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld voor professionals, patiënt en naaste. 


Aankomende trainingen

05 juni 2023 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training
06 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
19 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor gezinshuisouders

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training