Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet

Deze themabijeenkomst voor pleegouders en gezinshuisouders van Parlan wordt verzorgd door Kristien Rustenburg-Descheemaeker. Kristien is Relationeel gezinstherapeut van Parlan en zal u deze avond meer vertellen over geweldloos verzet. Deze methode is in de jaren ’90 ontwikkeld door Professor Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv in Israël. Het programma is o.a. gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders.

De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

Geweldloos Verzet gaat over de interventies, je letterlijk geweldloos verzetten tegen negatief en destructief gedrag. Echter verwachten we vooraf aan het verzet een houding van de opvoeder die bestaat uit contact, samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie; een houding die gebaseerd is op volhouden in plaats van winnen, een houding vanuit gezag in plaats vanuit uit macht. Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle over ons eigen gedrag en wat welke interventies wij kunnen inzetten.

De focus wordt verlegd van gehoorzaamheid van het kind naar (ouderlijke) zelfcontrole. In plaats van het destructieve gedrag van kinderen proberen te buigen, bieden opvoeders hier weerstand tegen. De opvoeders richten zich op hun eigen kan van het escalatieproces en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid. Dit vraagt bewust wording, zelfreflectie én emotieregulatie.

Hiernaast is er op deze themabijeenkomst ook tijd ingepland voor het jaarverslag van de Pleegouderraad

Programma:
19.45 uur inloop
20.00 uur jaarverslag Pleegouderraad
20.15 uur start Kristien
21.30 uur afronding

Deze themabijeenkomst kunt u vanuit huis via Teams volgen, maar er is ook een aantal plekken beschikbaar voor pleegouders die naar het kantoor van Parlan in Alkmaar willen komen. Dit kunt u aangeven in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier.

Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar uw functie (pleegouder) en uw organisatie (Parlan). Dit levert soms verwarring op bij pleegouders.


Aankomende trainingen

05 juni 2023 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training
06 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
19 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor gezinshuisouders

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training