Verbeterde meldcode

Deze training is bedoeld voor professionals die al kennis hebben van de meldcode, maar kennis en vaardigheden m.b.t. de vormen van huiselijk geweld en de stappen van de ‘’verbeterde’’ Meldcode (vanaf 1 januari 2019), willen opfrissen.

De Meldcode is een stappenplan voor professionals om verplicht te gebruiken wanneer er sprake is van een vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het werken met de Meldcode geldt verplicht voor verschillende beroepsgroepen binnen organisaties die werken met kinderen en/of gezinnen. Deze training richt zich op de beroepsgroep sociaal professionals en het voor deze beroepsgroep specifieke afwegingskader.

Inhoud trainingsdagdeel 1 (3,5 uur):

Je verwerft kennis over de vormen van geweld die men in de praktijk tegen kan komen. Gedurende deze training ga je aan de slag met de ‘’Verbeterde Meldcode’’.

De stappen van de verbeterde Meldcode worden doorlopen en toegelicht.

Er wordt informatie gegeven over hoe je leert signaleren, hoe je kunt consulteren, hoe je een gesprek aangaat met betrokkenen, over meldnormen en de 5 afwegingsvragen bij stap 4 en 5. Wanneer is er sprake van acute en wanneer van structurele onveiligheid en wat is disclosure? Je krijgt antwoord op deze vragen en kunnen dit middels oefening en het delen van kennis uit de praktijk herkennen.

De eigen context, waarden en normen kunnen een grote rol spelen van hoe een professional geweld interpreteert of hoe hier naar gekeken wordt. Door inzicht te krijgen hierin wordt de cursist zich bewust en kan je kijken naar feitelijkheden en concrete signalen zonder dat hier eigen vooroordelen of een eigen mening in op de voorgrond komt te staan. Er wordt geoefend met de stappen van de verbeterde meldcode en de competenties van de hulpverlener conform de richtlijn kindermishandeling worden behandeld.

Dit dagdeel wordt afgesloten met een korte kennistoets.

Inhoud trainingsdagdeel 2 (3,5 uur):
Dit dagdeel wordt gestart met een opfris van de behandelde theorie over de verbeterde meldcode op dagdeel 1. De afwegingsvragen worden geoefend en er wordt ingegaan op meldplicht versus meldrecht.

Betekenisvolle participatie van het kind is een belangrijk onderdeel dat bij de wet is vastgelegd. Hoe ga je dit in de praktijk uitvoeren?

We komen dit dagdeel terug op houdingsaspecten en de do’s en don’ts in de gespreksvoering met de cliënt/het gezin als het gaat over stap 3 van de meldcode. Tevens zal er aandacht zijn voor partnerschap realiseren. Het belang van het begrijpen van de situatie van de client en zijn beperkingen om vandaaruit een werkrelatie te kunnen opbouwen naar een betekenisvol herstel en het stoppen van geweld.

De behandelde theorie over de verbeterde meldcode, de meldnormen en de afwegingsvragen worden geborgd in de praktijk door deze toe te passen in  je eigen voorbereidde casus.

Mogelijke dilemma’s worden besproken en good-practices worden gedeeld.
De training wordt afgesloten met een evaluatie.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Opfris vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling (kort)
 • Gevolgen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Actuele feiten en cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling en landelijke relevante ontwikkelingen
 • De ‘’verbeterde’’ meldcode en het afwegingskader
 • Stap 0
 • Meldnormen, professionele norm, beschrijving acute en structurele onveiligheid
 • Wat is disclosure en hoe handel ik dan?
 • De meldcode, afwegingsvragen en verhelderingsvragen toepassen op praktijkcasus
 • De invloed van toxische stress
 • Betekenisvolle participatie van kinderen (kort)
 • Conflict van plichten (privacy)
 • Landelijke werkwijze en rol van Veilig Thuis (kort)
 • Tips en tricks voor elke stap

Na het volgen van deze training heb/kun je o.a. :

 • Verschillende vormen van geweld in de praktijk herkennen en benoemen
 • Kennis van de cijfers m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
 • Signalen in feiten concreet in kaart brengen en onderscheiden van een mening of interpretatie
 • Kennis over wat er nodig is om ‘’betekenisvolle participatie’’ van het kind in het proces vorm te geven
 • Handelen bij een conflict van plichten
 • Inzicht in en is zich bewust van de invloed van eigen waarden en normen op de interpretatie van geweld
 • Inzicht in de landelijke werkwijze van Veilig Thuis
 • Concrete tools gebruiken in het werken met de Meldcode

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator,…

Lees meer »

Aankomende trainingen

04 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers verblijf

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
06 april 2023 ...
€0 0
Gezin
Juridische kaders van Pleegzorg voor pleegouders

Ook dit jaar organiseren Parlan en de Pleegouderraad weer een aantal themabijeenkomsten voor pleegouders.Op 6 april om 19.45 uur…

bekijk deze training
18 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training