Themabijeenkomst voor netwerkpleegouders van Parlan

De pleegouderraad van Parlan organiseert op 23 met een themabijeenkomst speciaal gericht op netwerkpleegouders. Een kind hoort thuis, als dat niet gaat, zo dicht mogelijk bij huis. Netwerkpleegzorg is dan een heel mooie oplossing, maar kan ook heel ingewikkeld zijn.

Familie- of vriendschapsbanden veranderen, rollen verplaatsen, loyaliteit spelen een rol, vertrouwen kan beschadigd zijn... Onze gastspreekster Martine Meester is gedragswetenschapper en relationeel gezinstherapeut bij Parlan en zal op deze avond toelichting geven over deze thema's, er worden tips uitgewisseld en er is desgewenst ruimte voor vragen en uitwisseling.

Deze bijeenkomst vindt wederom digitaal plaats gezien de hoge opkomst bij de digitale bijeenkomsten de afgelopen tijd. U kunt dus deelnemen vanuit huis.

Programma:
19.55 uur Digitale inloop
20.00 uur Welkom door de pleegouderraad
20.05 Start presentatie door Martine Meester
21.00 uur Ruimte voor vragen en uitwisseling ervaringen
21.30 uur Afronding

We hopen u te ontmoeten op deze avond. We kijken ernaar uit.

Hartelijke groet,
Pleegouderraad van Parlan en Pleegzorg Parlan

Let op: Bij hotmail e-mailadressen komt onze mail niet altijd aan. Als je ook een ander e-mailadres hebt, is het handig om dat door te geven. 


Aankomende trainingen

04 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers verblijf

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
06 april 2023 ...
€0 0
Gezin
Juridische kaders van Pleegzorg voor pleegouders

Ook dit jaar organiseren Parlan en de Pleegouderraad weer een aantal themabijeenkomsten voor pleegouders.Op 6 april om 19.45 uur…

bekijk deze training
18 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training