Samenwerken met ouders van uithuisgeplaatste kinderen

Op 16 juni 2020 gaven Martine Noordegraaf en Ellen Schep van de Christelijke Hogeschool Ede een webinar over samenwerken met de ouders van uithuisgeplaatste kinderen. Het webinar, waarin tips tips voor pleegouders, pedagogisch medewerkers en gezinshuisouders om de samenwerking met ouders vorm te geven, is voor iedereen terug te kijken.

Als een kind in een pleeggezin of gezinshuis gaat wonen, is het cruciaal dat de ouders betrokken blijven en dat zij een deel van de opvoeding voor hun rekening blijven nemen. Maar deze samenwerking goed vormgeven kan ingewikkeld zijn. In het webinar delen Martine Noordegraaf en Ellen Schep tips van jongeren, ouders, pleegouders, gezinshuisouders en experts vanuit twee onderzoeken naar samenwerking tussen ouders en pleeg- en gezinshuisouders.


Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training