Motiverende Gespreksvoering (MGV)

MGV gaat in de kern over het omgaan met weerstand. En weerstand kennen we allemaal in vele vormen. Cliënten die ‘ja’ zeggen, maar ‘nee’ laten zien. Die afspraken met jou maar niet nakomen. Die last hebben van hun situatie, maar aan hen ligt het echt niet. Die op een intake toch opeens ‘geen hulpvraag’ meer hebben of helaas ‘geen klik’ met de persoon tegenover hen. Voorbeelden te over, iedereen kent ze wel. En het is soms erg hard werken. Je stopt er zoveel energie in en er komt zo weinig uit. Dit kan soms erg vermoeiend zijn en het gevoel van weinig bevrediging in het werk geven. Dat zou toch anders moeten kunnen…

Met motiverende gespreksvoering leer je anders ‘werken met weerstand’. Met MGV is weerstand niet een lastige eigenschap van een cliënt maar best begrijpelijke ambivalentie bij veranderingen in het leven. Met MGV leer je die situatie eerst oprecht te accepteren. Iemand kan nog zo veel zorgen hebben of last van zijn situatie, er zijn ook altijd risico’s en onzekerheden rond ‘’het nieuwe’’. Ook bezwaren tegen de moeite en de kosten van het ‘anders doen’. Dat is goed te snappen. En daar is ook van alles aan te doen. MGV geeft je de benadering, de tools en de technieken om de veranderbereidheid van een cliënt te versterken. Niet door redeneren, normeren of argumenteren. Maar door accepteren en dirigeren. Je bent gidsend en niet sturend. Hierdoor ontlok je eigen intrinsieke motivatie en commitment bij de cliënt. De cliënt wil zelf en profiteert van de hulpverlening!

Met MGV geef je vorm aan wat de landelijke richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’.
In deze training wordt veel aandacht besteed aan zelf beleven, inzicht gevende werkvormen en oefenen met de technieken.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • De Spirit van MGV
 • De basishouding van MGV waaronder: Partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken van intrinsieke motivatie.
 • De onderliggende fundamenten van psychologische principes die maken dat dit werkt.
 • Essentiële gesprekstechnieken: exploreren, reflecteren, valideren en samenvatten.

Dag 2:

 • De taal van verandering: de kracht van een goede (her)formulering
 • Verandertaal ontlokken en bezwaartaal ’laten lopen’
 • De sterkste drijfveer van de mens, waarden en mobiliseren
 • Discrepantie-driehoek
 • De basisbehoefte van zelfbepaling voor de mens

Dag 3

 • Het opvangen van motivatieverlies
 • Omgaan met lastige situaties: dreigende uitval van cliënten uit de hulpverlening
 • Normaliseren en accepteren als kracht
 • Stapjes terug en op de goede weg
 • De reddersrol en verbeterreflex
 • Los zand: Verschillende belevingen en meningen in een gezin
 • Meerstemmig motiveren in groepen en gezinnen
 • Het inzetten van onderlinge diversiteit om gezamenlijke bereidheid te creëren
 • De mix van MGV en systemisch werken

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis van de theoretische basis en spirit van MGV
 • De basishouding aannemen van MGV om dit succesvol toe te passen in de praktijk
 • De theoretische psychologische fundamenten van MGV en weet hoe MGV werkt
 • Je verplaatsen in de client bij wie MGV wordt ingezet
 • Gesprekstechnieken, w.o. motiveren en ontlokken, toepassen in de praktijk
 • Kennis van de discrepantiedriehoek en kan deze bewust inzetten
 • De client intrinsiek motiveren en met zelfbedachte oplossingen laten komen
 • Verandertaal ontlokken en bezwaartaal laten lopen
 • Normaliseren in situaties en het accepteren van de situatie zoals hij nu is
 • Kennis van en inzicht in de redders -en verbeterreflex bij zichzelf en hoe hier mee om te gaan
 • Gezamenlijke bereidheid creëren in een groep of gezin

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Wat kunt u verwachten na inschrijving?
Uw inschrijving verloopt via de website van Stichting Groeimee.

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Marcel Ravier

Marcel Ravier is zelfstandig gevestigd psycholoog (NIP) en familie mediator (MfN) werkzaam op het gebied van de gezins(systeem)gerichte hulpverlening en conflictoplossing. Hij is gespecialiseerd in…

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training