Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn met jeugdigen en/ of gezinnen.
De Meldcode is een stappenplan voor professionals om mee te werken wanneer er sprake is of een vermoeden is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

Helaas bestaan er veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij de signalen verschillend te interpreteren zijn. Het herkennen, bespreekbaar maken van deze signalen en de zorgen die betrokken hulpverlening heeft, wordt vaker als ingewikkeld ervaren. Vragen als:’’ Klopt het wel wat ik zie of heb gehoord, Raakt de client uit beeld als ik dit bespreekbaar moet maken, en hoe zit het eigenlijk met mijn eigen veiligheid en wie neemt hier de regie?’’ komen in de praktijk vaak voor. Dit zorgt er soms voor dat de professional tegen dilemma’s aanloopt die soms zelfs kunnen leiden tot niet handelen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer er wordt gewerkt met de Meldcode, er 3 keer vaker wordt ingegrepen! Als we dit horen doet het ons denken aan welke situaties dan blijven liggen!

Bij het uitvoeren van de stappen van de Meldcode is dan ook duurzame deskundigheidbevordering nodig.

In deze interactieve tweedaagse training krijgt de professional kennis en vaardigheden aangereikt om het verschil te maken!

De richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming ‘’Kindermishandeling’’ is in deze training verwerkt.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kenmerken huiselijk geweld
 • Triggers van geweld
 • Risicofactoren en beschermende factoren
 • De invloed van stress
 • De cirkel van geweld
 • Munchausen by Proxy
 • Stap 0
 • De ‘’verbeterde’’ Meldcode en het afwegingskader (voor de specifieke doelgroep) toepassen op actuele casuïstiek
 • Gesprekstechnieken en niet sturend vragen (feiten scheiden van meningen en interpretaties, do’s en don’ts)
 • Praten met kinderen (kort)
 • Betekenisvolle participatie van kinderen
 • Een ethisch dilemma en wat dan?
 • Conflict van plichten (privacy)
 • Landelijke werkwijze en rol van Veilig Thuis

Na het volgen van deze training heb je/kun je o.a. :

 • Herkennen en signaleren van verschillende vormen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling
 • Kennis van de actuele landelijke ontwikkelingen op dit gebied
 • Systemisch kijken naar geweld
 • Patronen herkennen in de interactie tussen de pleger en het slachtoffer en weet wat er nodig is om dit te doorbreken
 • Wat stress met de hersenen doet en welke hulpverlening passend is
 • Heeft kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
 • Inzicht in dat onderbuikgevoel een belangrijke raadgever kan zijn en daarom onderzocht dient te worden
 • Signalen in feiten beschrijven en onderscheiden van een mening of interpretatie
 • Gepast en volgens de wet vormgeven aan de betrokkenheid van kinderen in het proces
 • De kennis en vaardigheden t.a.v. de gesprekstechnieken met ouders en cliënten vergroot over signalen en/of huiselijk geweld/ kindermishandeling
 • Kennis over hoe te handelen in conflict van plichten


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

https://youtu.be/O_7VCbhxh74

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Over de trainer

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast…

Lees meer »

Over de trainer

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator,…

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training