Leven in twee werelden – Psychiatrie bij volwassenen

Wanneer we te maken krijgen met ouders met psychiatrische - of verslavingsproblematiek lijkt dit vaak ver van ons bed. Het idee, dat voor je gevoel deze mensen in een totaal andere wereld leven, maakt dat er afstand is en het soms heel lastig is om bij die ander aan te sluiten en de samenwerking te behouden. Toch is het juist bij deze ouders, zo belangrijk een vertrouwensrelatie in de samenwerking op te bouwen en te behouden. Zij staan voor de zware taak hun kinderen in onder soms hele zware omstandigheden toch de beste zorg te bieden die zij hen kunnen geven.

Er rust nog veel taboe op dit onderwerp waarbij men weerstand of angst ervaart voor dat wat onbekend is. Of is het juist confronterend omdat het opeens soms dichterbij is dan we hadden verwacht.

Het werken met ouders/ cliënten die lijden aan een psychiatrische aandoening vergt iets extra’s van de hulpverlener in het aansluiten en in de samenwerking. Maar ook in de communicatie.

Het hoofd van de persoon tegenover je zit vol. In belangrijke gesprekken wil je toch graag dat deze ouder zich daadwerkelijk de ouder voelt van het kind, betrokken blijft en de ouderlijke taak en verantwoordelijkheid kan uitvoeren waar dit mogelijk is. Maar daarnaast kom je soms in een dilemma terecht waarbij het kind (tijdelijk) bescherming nodig heeft om veilig op te kunnen groeien. De richtlijn KOPP.

In deze training worden gesprekstechnieken aangereikt om een goede werkrelatie op te bouwen en te behouden. Je krijgt handvatten en tips aangereikt om in communicatie waar mogelijk aan te sluiten bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis zoals een Borderline persoonlijkheidsstoornis of een Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Naast bovenstaande, blijkt uit onderzoek dat de beste interventie de oprechte betrokkenheid van de hulpverlener is. De balans tussen professionaliteit behouden en empathie tonen, authentiek zijn is dan ook erg belangrijk. Maar hoe doe je dat dan?

Mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening hebben vaker ervaring met hulpverlening. Zij hebben soms vervelende ervaringen of voelen zich veroordeeld. Hierdoor kan er meer weerstand zijn in de samenwerking. Je sluit aan met een open houding en zet ouders in hun kracht en leid hen hierdoor toe naar passende hulpverlening.

De professional kan zich beter verplaatsen in- en kan aansluiten bij de client door zelf het volgende te beleven:

 • een kijkje nemen in een psychose (VR)
 • (audio) het horen van stemmen
 • meer inzicht krijgt in de ervaring van een psychose

Hierdoor blijkt dat de communicatie beter en soepeler verloopt.

In deze interactieve training is een ervaringsdeskundige aanwezig als co-trainer. In de training deelt zij haar verhaal en geeft zij tips vanuit de beleving van de client.

Deze training kan op maat worden verzorgd met de wens om een specifieke psychiatrische aandoening te behandelen.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • Geschiedenis van de psychiatrie
 • Taboe, angst en stigma
 • De DSM5 en de 22 domeinen
 • Een andere kijk op afwijkingen en normaliteit (overdiagnosticering)
 • Stress, live-events en erfelijkheid
 • Obsessief compulsieve stoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Houding en communicatie in de BPS crisis, hoe doe je dat?
 • Bipolaire stemmingsstoornis (depressie en manie apart uitgelicht)
 • Angst en agressie (verwarde personen)
 • Veiligheid creëren in gesprek (tips en tools)

Dag 2:

 • Pediatric Condition Falsification (Muchhausen (by Proxy) )
 • Psychose en Schizofrenie (beleving VR en stemmen)
 • Verslaving en soorten drugs
 • Herkennen en signaleren van verschillende psychiatrische aandoeningen (comorbiditeit)
 • Van de wet BOPZ naar de wet zorg en dwang en verlichte GGZ
 • De richtlijn KOPP
 • Transculturele psychiatrie
 • Behandelingen voor psychiatrische aandoeningen

Na het volgen van deze training heb/kun je o.a. :

 • Inzicht in waar de geschiedenis en de hedendaagse maatschappelijke belevingen invloed hebben op het taboe en stigma rond psychiatrische aandoeningen
 • Kijken vanuit een ander perspectief naar diagnostiek en normaliseren door uit te filteren van beïnvloedende factoren
 • Kennis van welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van psychische problemen of het ontstaan van psychiatrie
 • Samenwerken met ouders (naar passende hulpverlening)
 • Kennis van de DSM 5 en de discussiepunten hierover
 • Kennis van verschillende psychiatrische aandoeningen en kan deze herkennen in de praktijk
 • Verschillende soorten drugs en signalen van verslaving herkennen wanneer hij/zij dit tegenkomt
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met de client (BPS, NPS en verwarde personen)
 • Kennis van de richtlijn KOPP KVO
 • Veiligheid in gesprek creëren voor zichzelf en de client
 • Grenzen stellen naar, maar contact houden met cliënten (empathie met distantie)
 • Kennis van de verschillende behandelwijzen en hulpvromen voor cliënten met een psychiatrische aandoening
 • Verschillende veel gebruikte soorten drugs herkennen in de praktijk
 • De belangrijkste zaken m.b.t. de (de overgang 1e half jaar 2020) Zorg en dwang en verplichte GGZ
 • Inzicht in andere culturele interpretaties van psychiatrie (Transculturele psychiatrie)

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Deze training wordt aangeboden door:

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Over de trainer

Maria Moison

Maria Moison is ervaringsdeskundige en bekend met een aantal psychiatrische stoornissen. In 2015 heeft zij de LED-opleiding (Leerweg Ervarings Deskundigheid) voltooid. Gedurende vier jaar begeleidde…

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training