Jaarvergadering Pleegouderraad en themabijeenkomst Rechten en plichten van pleegouders

De pleegouderraad van Parlan organiseert op 11 april een nuttige jaarvergadering voor alle pleegouders van Parlan met het thema ‘rechten en plichten van pleegouders’. Dit onderwerp hebben wij een aantal jaar geleden al een keer aangestipt, maar we krijgen regelmatig vragen over allerlei zaken rond dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan: Wat houdt pleegoudervoogdij in? Welke juridische positie heeft een pleegouder? Wat moet ik doen als ik met het pleegkind op vakantie naar het buitenland wil? Kan ik een rekening openen voor het pleegkind?

Onze gastspreekster Yolande Harff van Parlan zal op deze onderwerpen ingaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Yolande heeft een juridische achtergrond en zal deze vragen beantwoorden of, zo nodig, voorleggen aan een jurist.
Aan de start van de avond zal Janneke Klapwijk vertellen over de activiteiten van de pleegouderraad in 2021 aan de hand van het jaarverslag (link).  Het voorzitterschap is ondertussen overgedragen aan Annemarie de Hoop en zij zal zich deze avond kort voorstellen en vertellen waar de pleegouderraad dit jaar mee aan de slag gaat. De bijeenkomst vindt digitaal plaats.

Programma:

19.55 uur Digitale inloop    

20.00 uur Welkom door Janneke Klapwijk namens de pleegouderraad                                                             

20.20 uur Rechten en plichten door Yolande Harff                                                                                              

21.15 uur Ruimte voor vragen en uitwisseling ervaringen                                                                             

21.30 uur Afronding

Na aanmelding ontvangt u een paar dagen van tevoren een mail met de link naar de bijeenkomst.

We hopen u te ontmoeten op deze avond. We kijken ernaar uit.

Hartelijke groet,                                                                                                                                                 

Pleegouderraad van Parlan en Pleegzorg Parlan


Aankomende trainingen

04 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers verblijf

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
06 april 2023 ...
€0 0
Gezin
Juridische kaders van Pleegzorg voor pleegouders

Ook dit jaar organiseren Parlan en de Pleegouderraad weer een aantal themabijeenkomsten voor pleegouders.Op 6 april om 19.45 uur…

bekijk deze training
18 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training