Intercollegiale Intervisie

Ben jij op zoek naar een intervisie groep? Meld je dan hier aan. om buiten de eigen organisatie intervisie te organiseren. Voordelen van een intervisiegroep met deelnemers buiten de eigen organisatie zijn dat je in de tijd die ervoor gepland staat ook echt aandacht hebt voor de vraagstukken en leerdoelen van de inbrenger en je input krijgt vanuit verschillende perspectieven.

Bij intercollegiale intervisie ondersteunen collega’s elkaar op gelijkwaardige basis. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.

Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

Bij de start van intervisie formuleer je een leervraag. Misschien is direct duidelijk welke leervraag je hebt. Zo niet of kom je niet tot een goede omschrijving, dan is er een reflectietool beschikbaar op de website van het SKJ als handig hulpmiddel. Als je de intervisie wilt gebruiken voor de reflectiepunten voor je SKJ registratie, dan wordt er van je verwacht dat je een leerverslag schrijft. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Daarin hoef je geen zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.

Eisen vanuit SKJ zijn hiervoor:
Bij 4-5 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Bij 6 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2 uur.
Bij 7-8 deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Degenen die zich aanmelden voor intervisie worden door Deskundig in Jeugdhulp met elkaar in contact gebracht. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk een intervisiegroep vormen. Er is dan geen begeleiding of verdere betrokkenheid meer van Deskundig in Jeugdhulp.

Alle afspraken over de locatie, tijd en frequentie worden door de deelnemers onderling met elkaar gemaakt.

Ook kunnen bestaande intervisiegroepen contact opnemen met Deskundig in Jeugdhulp wanneer zij ruimte hebben in de groep voor 1 of meerdere nieuwe deelnemers.


Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training