In tijden van Scheiden 2 (verbreding en verdieping) – complexe scheidingen in het vrijwillig kader

Deze training is ontwikkelt als een vervolg en verdieping op de eerste basistraining ‘’In tijden van Scheiden’’.
De verdieping en verbreding binnen het aangereikte ‘’7 Stappenplan’’ uit de basis training, ligt in deze training met name in de contextuele achtergronden en interacties binnen gezinspatronen.
In deze vervolg training worden wetenschappelijke inzichten uit onderzoek, kwaliteitstoetsing en de eigen ervaring van onze trainers/ontwikkelaars geïntegreerd . Hun brede beroepsexpertise in de jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, psychiatrie, family-mediation en gezins(systeem)behandeling zijn in deze training verwerkt.

Scheiden om er beter van te worden.

Dit is in eerste instantie niet waar je aan denkt wanneer er sprake is van een scheiding. Deze keuze is vaak wel degelijk gemaakt met oog op een ‘’betere en gelukkigere’’ toekomst en ander perspectief door degene(n) die dit besluit heeft (hebben) genomen.

Het pakt echter niet altijd zo uit. Soms is er dan ook een langere weg te gaan voordat het leven zich weer reorganiseert en harmonie en stabiliteit weer terugkeren. Deze weg kan gepaard gaan met veel praktische, maar ook zeker emotionele hobbels op de weg die kunnen escaleren tot een langdurig en complex conflict tussen de ex-partners. Oftewel een complexe scheiding.

Het kind kan klem komen te staan tussen de ouders en dit kan leiden tot grote schade in de ontwikkeling nu en in de toekomst.

De ouders bestoken hulpverlening en elkaar met mails en advocaten. In de strijd die zij leveren om te overleven, wordt chaos groter en nog meer schade aangericht.

Door met het ‘’7 Stappenplan’’ te werken wordt middels een duidelijke werkwijze structuur en overzicht in de chaos geschept met ouders. De richtlijn ‘’ Scheiden en problemen bij jeugdigen’’ is hierin verwerkt.

Verschillende perspectieven worden belicht en (contextuele) patronen inzichtelijk gemaakt.

Het kind staat hierbij centraal, maar de ouders hun emoties mogen er zijn. Wij zijn van mening dat deze een plek moeten krijgen en hun achterliggende betekenis in kaart moet worden gebracht. In het ‘’7 Stappenplan’’ wordt er extra aandacht en tijd besteed om achterliggende belangen en waarden met de ouders te onderzoeken en te kijken hoe er zo veel mogelijk aan de waarden van alle betrokkenen kan worden voldaan. Binnen dit plan is er altijd een stap die gezet kan worden. We werken circulair en sluiten aan bij het moment van nu met een visie op reorganisatie van ouderschap waarbinnen de nieuwe mogelijkheden en opties centraal staan.

Dit geeft hoop en vanuit een interne motivatie een andere focus van de ouders zelf op een positieve verandering van het leven en dat reorganisatie van ouderschap mogelijk is. Deze ‘werkende principes’ en ‘praktische middelen’ hebben in onze training een plek gekregen. Hiernaast hou je de focus op het kind, en het primaire belang van een geborgen, sturende en stimulerende opvoedomgeving.

Als ervaringsdeskundigen snappen wij de complexiteit van een scheiding namelijk heel goed. Onze eigen ervaring en de kennis die ons heeft geholpen om niet in een langdurig conflictpatroon verstrikt te raken, nemen wij mee in de aanpak binnen onze trainingen. Kennis is de macht tot verandering.

Uit effectonderzoek blijkt tevens dat succes van hulpverleningstrajecten voor een deel bepaald wordt door algemene (persoons)factoren als een open werkrelatie, passende empathie en meerzijdige compassie. En zelfs het meest nog door de drive van de hulpverlener om te leren, beter te willen worden in wat je doet, voor jezelf en je cliënten.

Wij bieden je met deze training precies dat, geen vaste methodiek, maar gestructureerde werkwijze  met daarin werkzame denkmodellen en praktische hulpmiddelen in een stapsgewijs en samenhangend driedaags programma.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • Introductie training , een nieuwe benadering
 • Een systemische kijk op veranderprocessen
 • Waar lopen hulpverleners tegenaan: Lastige situaties in kaart
 • De 3 interactiepatronen en Het 7 Stappenplan(herhaald)
 • Ervaring en beleving van de hulpverlener in complexe scheidingen
 • Kernbegrippen: Percepties, perspectieven en acceptatie
 • Stap 1 ( De intake)  t/m Stap 2 (ouders apart spreken) uit ‘’Het 7 stappenplan’’
 • Inventarisatie klachten, zorgen en hun context: een dynamische scheidingsanamnese
 • Hoop en perspectief, het wordt echt beter, vanuit normalisatie
 • Samen bepalen van de focus, waar kunnen we en waar moeten we helpen
 • Ruimte voor het eigen verhaal en hoe de emoties te reguleren
 • De ontwikkeltaken van ouders en hoe de stress te hanteren
 • Zelfregie creëren door psycho-educatie (kennis is hierin de macht tot verandering)

Dag 2:

 • Stap 3 (ouders gezamenlijk spreken), Stap 4 (Het kind spreken), Stap 5 ( a en b, De taxatie) uit ‘’Het 7 Stappenplan’’
 • De drie-eenheid: Beeldvorming, begripsvorming en besluitvorming
 • Inventarisatie van de context van het opvoedsysteem
 • De-escalatie van de communicatie aan tafel
 • Aan de slag met het relationele conflictmodel
 • De stem van het kind: Praten met het kind vanuit een systemische visie
 • Het kindperspectief naast het ouderperspectief (bewust belang-stellen)
 • Hoe kunnen ouders verder
 • Meerzijdig partijdig en authentiek
 • Helikopterview hebben en behouden (zelfreflectie op positie en emoties)
 • Begripsvorming is teamwork: Taxeren door circuleren
 • Het gaat dus niet om schuld, maar om aandelen en opties

Dag 3:

 • Stap 6 a,b,c,d, (Het Plan) t/m  Stap 7 (De uitvoering) uit ‘’Het 7 stappenplan’’
 • Veranderingsbereidheid baseren op zelfbeschikking en keuzevrijheid: Het Kan Echt!
 • Gidsen in de wereld van de hulpverlening (motivatie en commitment)
 • Het (eigen) plan vastleggen: wat is noodzakelijk en wat is voldoende?
 • Drie schadelijke interactiepatronen, en de drie beklemmende kindposities
 • Het belang van het kind: In het systemisch perspectief
 • De richtlijn ‘’scheiden en problemen bij jeugdigen’’ als onderlegger
 • Voortgang, borging en bijstelling waar nodig (duurzame verandering is een cyclisch proces)

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Inzicht in welke knelpunten hulpverleners kunnen ervaren in complexe scheidingen en hoe hiermee om te gaan
 • Vanuit een systemische wijze kijken naar en werken met veranderprocessen
 • Clientgericht werken op basis van acceptatie en compassie
 • De veldnorm volgens de Richtlijn ‘’Scheiden en problemen bij jeugdigen’’ in praktijk brengen
 • De eigen sterke kanten en kennis en vaardigheden vergroten in het werken met complexe scheidingen
 • Middels een scheidingsanamnese de achtergronden en omstandigheden van een complexe scheidingssituatie met ouders in beeld brengen
 • Met ouders afzonderlijk de stressfactoren op verschillende leefgebieden in kaart brengen en hoe te hanteren
 • De stem van het kind horen en vertalen naar de systemische benadering van de opvoedsituatie
 • Meerzijdig partijdig kunnen zijn zonder verstrikt of ingezogen te raken in emoties van cliënten
 • Invoegen, present zijn en positie houden in gezins en-hulpverleningssysteem
 • Inventariseren en prioriteren van de kwesties en de hulpvragen met de betrokkenen
 • Emoties reguleren en stress hanteren (de-escaleren) in communicatie en interacties
 • Uit gedrag en emoties onderliggende belangen en waarden belichten
 • Een scheidingsanamnese afnemen op een wijze die aansluit bij ouders en hun eigen verhalen
 • Een complexe opvoedsituatie taxeren in afstemming met het team of een collega(s) (MDO)
 • Samen met cliënten beslissen over hulpverlening met respect voor hun zelfbeschikking motivatie
 • Aansluiten bij en versterken van de veranderingsbereidheid en -stijlen van het gezin
 • Het primaire belang van het kind centraal zetten: Een geborgen, sturend en stimulerend opvoedklimaat bij scheidings-en ex-partnerproblematiek
 • Van klacht naar kracht werken
 • Met  behoud van zelfregie van de betrokkenen hun gids zijn in de wereld van hulpverleningCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Over de trainer

Marcel Ravier

Marcel Ravier is zelfstandig gevestigd psycholoog (NIP) en familie mediator (MfN) werkzaam op het gebied van de gezins(systeem)gerichte hulpverlening en conflictoplossing. Hij is gespecialiseerd in…

Lees meer »

Aankomende trainingen

02 oktober 2023 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training
02 oktober 2023 ...
€170 6,5
Jeugd
De geit en zijn vriendjes

Hoe communiceer jij als professional gemakkelijker met kinderen, een gezin, ouders of systeem? In antwoord op deze vraag…

bekijk deze training