In tijden van Scheiden 1 (het 7 stappenplan) – complexe scheidingen in het vrijwillig kader

Deze tweedaagse training richt zich op scheiding en de problemen van jeugdigen in het vrijwillige kader.

Een scheidingssituatie tussen twee ouders kan erg grillig zijn en met veel problemen verlopen. Een dergelijke situatie kan uitlopen op een complexe scheidingssituatie waarbij de kinderen klem komen te staan tussen de ouders. Er is sprake van hoogoplopende conflicten en strijd tussen de ouders waarbij zij beide op hun eigen manier aan het overleven zijn. Die strijd doet een appel op de hulpverlening die betrokkenen is en eist hoe langer dit aanhoudt zijn tol bij de betrokkenen (ouders en kind).

Er verandert soms veel in het leven van de ex-partners tijdens en na de scheiding. Hierdoor kunnen zij zowel met praktische problemen als psychische problemen te kampen krijgen. Dit uit zich dan wederom in strategieën om te overleven, dus strijd.

In deze boeiende en interactieve training is de richtlijn ‘’Scheiden en problemen van jeugdigen’’ geïntegreerd. Maar daarnaast kijken we vanuit een normaliserende en menselijke visie naar de scheidingssituatie waarbij het kind altijd centraal staat, maar de ouders worden gezien en gehoord in hun emoties en achterliggende belangen. Per slot van rekening heeft in idere geval 1 van de ex-partners besloten om te gaan scheiden. Te gaan scheiden om er beter of gelukkiger van te worden.

Er wordt structuur en overzicht geboden door te werken met het ‘’7 Stappenplan’’ in een complexe scheidingssituatie. Door de duidelijke stappen binnen dit plan weten de betrokkenen wat zij kunnen verwachten en kan hulpverlening precies uitleggen wat hun rol is en wat zij komen doen. Het is voorspelbaar en gericht op een ‘’nieuw’’ toekomstperspectief.

Het ‘’7 Stappenplan’’ is een werkwijze waarbinnen circulair kan worden gewerkt en er in ieder situatie die zich voordoet weer naar een stap kan worden gegaan die hierbij aansluit. Doen wat nodig is en aansluiten met passende zorg.

De training eindigt op de 2e trainingsdag met voorlichting en een interactieve werkvorm samen met een scheidingsadvocaat.

In de training is de aangepaste richtlijn ‘’Scheiden en problemen bij Jeugdigen’’ verwerkt.

Aan deze training is een reflectieopdracht verbonden die ongeveer 1.5 uur in beslag neemt en in de training wordt toegelicht.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • Hoe hulpverleners het werken in complexe scheidingen ervaren
 • De 3 verschillende ruziepatronen
 • 1 patroon specifiek en de Escalatieladder van Glasl
 • Psycho-educatie
 • Gevolgen van een complexe scheiding bij kinderen (leeftijdsfases)
 • Verandering, verlies en kwetsbaarheid
 • Houdingsaspecten hulpverlener
 • Beschermende factoren en interventies
 • Richtlijnen scheiden en problemen bij jeudigen
 • Introductie ‘’7 Stappenplan’’
 • Stap 1 : Het eerste gesprek (de intake)
 • Wat doet dit met jou?


Dag2:

 • Check in en delen van ervaringen
 • Stap 2: Ouders apart spreken
 • Emoties en belangen
 • De cirkel van destructie doorbreken
 • Stap 3: Ouders gezamenlijk spreken
 • Het Drieluik
 • Stap 4: Het kind spreken (verschillende gesprektools en vaardigheden)
 • Stap 5 (a en b): De Taxatie (gesprek met ouders en reflectie)
 • Stap 6: Terugkoppeling en presentatie bevindingen uit het team aan ouders
 • Een ‘’eigen gedragen’’ Plan ‘’ maken met ouders doordat er altijd een keuze is
 • De gidsende houding hebben en verantwoordelijkheden helder
 • Interventies (welke hulpverlening, netwerk, samen met ouders (en jeugdige)
 • Stap 7: De Uitvoering (circulair en methodisch werken)
 • Gesprek met een advocaat: Omgang, gezag, rechten en plichten


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Inzicht in de eigen krachten en leerwensen
 • Kennis van en herkennen van verschillende ruzie-/interactiepatronen binnen een relatie
 • Vaardigheden om adequaat aan te sluiten met hulpverlening op een interactie patroon
 • Ernst en aard van het eerste specifieke interactie patroon inschalen middels Glasl
 • Inzicht en kennis van de gevolgen voor kinderen op korte de lange termijn van een complexe scheiding
 • Aansluiten met de juiste hulpverlening door realistische prioriteiten te stellen bij het inzetten van interventies in een complexe scheiding
 • Een humanitaire en normaliserende visie op scheidingssituaties en de kwetsbaarheid hierin
 • Werken vanuit het meebewegen maar positioneren wanneer nodig
 • Competenties en houdingsaspecten in het werken met complexe scheidingen vergroot
 • Kennis van oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken
 • De stem van het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • In gesprek in verschillende situaties aansluiten bij kinderen/ jeugdigen in diverse leeftijdsfases
 • Reflecteren op eigen rol en houding in het werken met complexe scheidingen
 • Kennis van het 7 Stappenplan en kan deze (circulair) toepassen in de praktijk
 • Ruimte voor emoties en belangen van de betrokken (ex-)partners en deze in kaart brengen
 • De impact van een scheiding op het leven van zowel de ouders als het kind inzichtelijk maken naar de betrokkenen en vanuit hier een nieuw perspectief creëren om samen met de ouders naartoe te werken
 • Kennis van de juridische aspecten rondom een scheidingssituatieCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

https://youtu.be/y71WtEE_3ow

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 juni 2023 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training
06 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
19 juni 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor gezinshuisouders

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training