Ik zie jou – Werken met en coachen van jongeren

Wil jij (nog) beter aansluiten bij jongeren die hun weg in het leven proberen te vinden in deze veeleisende maatschappij? Dan is de training Ik zie Jou! echt iets voor jou.

Ik zie Jou! is een tweedaagse verdiepingstraining voor jeugdprofessionals (o.a. jongerencoaches).

Het doel van deze training is de jongere écht zien en (zelf)vertrouwen (terug)geven door hun eigen krachten/ talenten te vergroten of te laten ontdekken en hierdoor een stabiel toekomst perspectief te creëren op weg naar zelfstandigheid. Je wordt je bewust van de kwetsbare balans tussen aansluiten bij de jongere en jouw professionele houding en relatie.

Door je te verdiepen in – en bewust te worden van - je eigen waarden, normen en eigen context, kan je een bewuste niet-veroordelende houding aannemen. De basis ligt in het werken waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en talenten van de jongere. Deze basis wordt ondersteund door theorie en methodieken die inzicht gevend zijn en handvatten bieden aan hoe vertrouwen op te bouwen, positie in te nemen naast de jongere en Empowerment toe te kunnen passen. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en het oplossingsvermogen van de jongere vergroot. In de huidige onpersoonlijke maatschappij met soms hoge verwachtingspatronen waaraan de jongere moet voldoen, is het lastig om nog gezien te worden. 

In deze interactieve training wordt theoretische kennis gecombineerd en afgewisseld met kennis uit de praktijk.
Hierdoor kun je als jeugdprofessional aansluiting maken, maar ook aansluiting behouden met de jongere.
De oefensituaties in de training zijn herkenbaar en worden geborgd doordat er gebruik wordt gemaakt van eigen casuïstiek en reflectie op de praktijk van de jeugdprofessional zelf.

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Bewust worden van de invloed van de eigen contextuele bagage
 • Preventief werken
 • Competenties en basishouding om aan te kunnen sluiten bij jongeren
 • Veiligheid creëren in een gesprek
 • Circulair en methodisch werken
 • 8 Levensgebieden
 • Presentietheorie (Andries Baart)
 • Systemisch (netwerkgericht) denken en werken
 • Pubers en Maslow
 • Onveiligheid/mishandeling en wat dan?
 • In gesprek over onveiligheid
 • Een andere benadering, emoties en het puberbrein
 • Risicogedrag, criminologie

  Na het volgen van deze training kun je en heb je:
 • Inzicht en ben je bewust van de invloed van je eigen culturele bagage in contact met de jongere
 • Vormgeven aan preventief werken
 • Een veilige gespreksomgeving creëren, vertrouwen opbouwen en behouden
 • Metagesprekken voeren en hierdoor een andere insteek in het gesprek maken
 • Planmatig en doelgericht werken op 8 levensgebieden
 • Het systeem en het netwerk betrekken
 • Kennis van de werking van het puberbrein
 • Signaleren van onveiligheid en hier het gesprek over aangaan
 • Risicogedrag en signalen van ontwikkeling van crimineel gedrag herkennen
 • Kennis van verschillende soorten actuele (party) drugs, verslaving en psychiatrie
 • Reflecteren op de eigen houding, balans tussen aansluiten en professionele verantwoordelijkheden


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

https://youtu.be/Ub7uYbWijeQ

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Over de trainer

Vanessa Macias

In de afgelopen 20 jaar heeft zij gewerkt met jongeren binnen alle settingen. Zij is begonnen met les geven aan jongeren met een licht verstandelijke…

Lees meer »

Aankomende trainingen

04 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers verblijf

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
06 april 2023 ...
€0 0
Gezin
Juridische kaders van Pleegzorg voor pleegouders

Ook dit jaar organiseren Parlan en de Pleegouderraad weer een aantal themabijeenkomsten voor pleegouders.Op 6 april om 19.45 uur…

bekijk deze training
18 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training